Väl fungerande transporter och ökad tillgänglighet i norra Sverige är grundläggande för fler och bättre affärer för våra norrbottniska företag. Därför driver vi ständigt debatten om en förbättrad infrastruktur i regionen.ArrayInfrastrukturVäl fungerande transporter och ökad tillgänglighet i norra Sverige är grundläggande för fler och bättre affärer för våra norrbottniska företag. Därför driver vi ständigt debatten om en förbättrad infrastruktur i regionen.Är ditt företag på väg att ta steget ut på den internationella marknaden? Läs då mer om vilken hjälp du kan få av Norrbottens Handelskammare inom rådgivning, kontaktskapande och dokument.ArrayInternationell handelÄr ditt företag på väg att ta steget ut på den internationella marknaden? Läs då mer om vilken hjälp du kan få av Norrbottens Handelskammare inom rådgivning, kontaktskapande och dokument.Morgondagens anställda är framtidens konkurrenskraft, därför är kompetensfrågor den kanske enskilt viktigaste frågan för länets framtida näringsliv.ArrayKompetensMorgondagens anställda är framtidens konkurrenskraft, därför är kompetensfrågor den kanske enskilt viktigaste frågan för länets framtida näringsliv.
Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.