Vi erbjuder affärsnätverk för dig i näringslivet! Nätverken är till för anställda i våra medlemsföretag och syftet är att utveckla affärerna i regionen. Starka ledare och starka företag skapar ett näringsliv i världsklass. Vi på Handelskammaren vet att beslutsfattare behöver forum för kunskap, erfarenhetsutbyte och kontakter.

Affärsnätverken drivs av Norrbottens Handelskammare och medlemmar. Kriterierna för affärsnätverken ser olika ut för varje nätverk. Kontakta oss om du är intresserad av att gå med i ett nätverk eller om du vill träffa ett och få hjälp av ett nätverk.

 

Nätverket för framtida ledare

Checkpoint Young Luleå – Piteå och Checkpoint Young Malmfälten

 

Affärsutveckling i norra Norge och norra Finland

Gränsöverskridande samarbeten

Digitalisering i bygg och anläggningsbranschen

 

Affärsnätverk för exporterande företag

Export Cooperation Sweden Finland

 

Utveckling genom erfarenhetsutbyte

Norrbottens Upphandlingsråd

Norrbottens Handelskammares Logistikråd

 

Nationellt och internationellt nätverk

Handelskamrar nätverk

Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.