The Arctic Sweden International Business Award

 

Norrbottens Handelskammare har instiftat ett internationellt pris som heter ”The Arctic Sweden International Business Award”. Priset är ett ärofyllt pris som delas ut i samband med Luleå Business Awards – Luleå Business Evening den 11 maj 2017. Meningen med The Arctic Sweden International Business Award är att stödja och uppmuntra norrbottniskt näringsliv och företagande som vågar satsa för att växa genom internationalisering.

Genom att ta världen till Norrbotten eller genom att våga ta sig ut i världen och sätta vårt län på den internationella karta vill vi med det här priset lyfta nyttan med norrbottnisk export, import och för företag som utvecklat sin verksamhet genom internationella investeringar. Norrbotten behöver tillväxt och entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. Därför är den ära för Norrbottens Handelskammare att få dela ut det internationella priset – The Arctic Sweden International Business Award.

Norrbottens Handelskammare

 

kriterier          Nomineringsprocess

 

Nomineringsgrupp          internationell jury

 

Frågor? Vänligen kontakta: Nina Rismalm, nina@norrbottenshandelskammare.se, 0920-45 56 67.

Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.