15 mars 2020
Framtidens Sjöfart arrangeras för sjätte gången den 9 september 2020. Evenemanget är en naturlig mötesplats för dig som är intresserad av logistik och infrastruktur med särskilt intresse för en fungerande sjöfart i norra Europa. Talare under dagen kommer bland annat att vara Katarina Norén, Generaldirektör Sjöfartsverket. Programmet är under bearbetning  Årets tema är: Verkställighet  Datum: 9 september 2020 Plats: Clarion Hotel Sense, Luleå Tid: kl[...] Läs mer
28 november 2019
7 november hölls årets Logistikdag Norr på Kulturens hus i Luleå. Att Logistikdag Norr utvecklats till norra Sveriges viktigaste dag för logistik och transportfrågor understrykes då årets upplaga satt rekord med över 200 deltagare. Inledningsvis gjorde Per Bondemark, SSAB, en tillbakablick över vad som hänt under året. Per reflekterade över vikten av robusta system, men även snabbhet i genomförande av[...] Läs mer
29 april 2019
Det händer mycket inom region Nord på Trafikverket, Helena Eriksson ny regional direktör lyfter fram ett axplock av vad som är på gång framöver. Från 1 april har vi öppnat upp ytterligare 840 km statlig väg i Norrbotten och Västerbotten för lastbilar upp till 74 ton.Detta läggs till de 4900 kilometer av det statliga vägnätet i Västerbotten och Norrbotten som öppnades[...] Läs mer
28 januari 2019
Nationella Godstransportrådet har nu påbörjat sitt viktiga strategiska arbete med att skapa ett robust och framtidsanpassat transportsystem för Sveriges godstransporter. Alla med behov av trygga miljö-kloka transportalternativ ser fram emot rådets viktiga arbete. Om rådet dessutom kan stödja och utmana de ambitioner som finns i den av regeringen beslutade nationella godsstrategin så kommer deras arbete att kunna göra skillnad. Ett[...] Läs mer
1 2 3 7
Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.