16 maj 2018
Den 8 november är det dags för Logtistikdag Norr där vi återigen sätter fokus på norra Sveriges transportinfrastruktur i ett globalt perspektiv. Boka redan nu in 8 november i din kalender!    Klicka här för att se Save the date!
8 maj 2018
För fjärde året i rad genomfördes Framtidens Sjöfart och i år var vi på Furunäsets Konferens & Hotell i Piteå. Cirka 80 deltagare fick senaste information kring frågor som är högaktuella för en utveckling av sjöfart och då främst den kustnära sjöfarten. En hälsning från Tomas Eneroth, infrastrukturminister, visade på regeringens vilja att öka sjöfatens andel av de nationella transporterna.[...] Läs mer
20 november 2017
Den 16 november lämnade Norrbottens Handelskammare in ett remissyttrande till Trafikverket ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029″. Norrbottens Handelskammare är i stort positiv till Trafikverkets förslag till Nationellplan. Följande punkter pekar Norrbottens Handelskammare särskilt: Godstrafik och näringslivets transporter från Norra Sverige måste värderas korrekt. Nordiskt samarbete mellan transportmyndigheterna bör åtföljas av en gemensam transportplan och ingå i Regeringens kommande godsstrategi.[...] Läs mer
21 september 2017
08.30 Registrering och frukost  09.30- 12.00  Lilla Salen Välkommen till Logistikdag Norr! Linda Nilsson, VD, Norrbottens Handelskammare Erika Svanström, moderator Kommunikationschef Sveriges Åkeriföretag Arctic Europe som möjlighet– Maria Stenberg Regionråd Norrbotten  samt Niklas Nordström Kommunalråd och Ordf. Business Sweden  Återblick- vad som har hänt sedan Logistikdag Norr 2016- Per Bondemark Näringslivets transportråd & Anders Björnström LKAB Hur bygger vi tillsammans[...] Läs mer
1 2 3 4 7
Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.