3 september 2017
Den 1 november är det dags för Logistikdag Norr 2017 med fokus på Sveriges Transportinfrastruktur. Årets tema är den Nationella planen 2018 till 2029 – för ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart Sverige. ”Vi måste stärka Sveriges konkurrenskraft. Brutala prioriteringar är tyvärr oftast förslaget men måste det vara det? Viktiga projekt behöver göras i rätt ordning för att få snabbast möjliga[...] Läs mer
1 september 2017
På torsdagen presenterades tjänstemannaförslaget till den Nationella transportplanen som ska gälla från 2018 till 2029. Här följer en sammanfattning för länet:  Namngivna investeringar som pågår 2018:  E10, Kiruna inklusive länsväg 870. Objektet omfattar nya sträckningar för delar av E10 och länsväg 870 i Kiruna. Malmbanan, förbättra kapaciteten för person- och godstrafik genom upprustning och förlängning av ett flertal mötesstationer på Sträckan Luleå[...] Läs mer
16 augusti 2017
Basindustrin kräver att Norrbotniabanan ska byggas nu. Förslaget är att använda en liknande finansiering som Öresundsbron. Bygg Norrbotniabanan nu. Det kräver LKAB, Boliden, SSAB och Sveaskog. Samtal har förts med både trafikverket och regeringen under försommaren. Basindustrin har också en idé om hur finansieringen av banan kan se ut. – Gör som när Öresundsbron byggdes. Låna upp pensionskapital för att satsa[...] Läs mer
18 maj 2017
Norrbottens Handelskammares Logistikråd har med stor oro sett hur avgifter av transporter utvecklas mot ett system där avstånd är underlag. En avsaknad av premiering för de bästa och mest klimatsmarta transportalternativen verkar utelämnas, vilket gör att de företag som tagit klimat smarta transporter som sin profil känner frustation. Att regeringen också presenterar och inför varje avgift som en enskild pålaga[...] Läs mer
1 2 3 4 5 7
Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.