8 oktober 2018
I torsdags arrangerade Exportsamverkan Norrbotten ett lunchseminarium som handlade om Brexit. Jan Olsson, CEO för Deutsche Bank och ordförande i Svenska Handelskammaren i London gav hans syn på Brexit direkt via videolänk från London. Agnès Courades Allebeck, chef för enheten för EU:s inre marknad på Kommerskollegium var på plats i Luleå och gav den senaste informationen gällande Brexit-förhandlingarna. Johan Lundbäck,[...] Läs mer
4 september 2018
Idag invigdes Exportsamverkan Norrbotten där representanter från näringsliv, politiken och offentliga aktörer medverkade. Exportsamverkan Norrbotten företräds av Business Sweden, Exportkreditnämnden, Almi, IUC Norr, Enterprise Europé Network via LTU Business, Norrbottens Handelskammare, Tillväxtverket, Region Norrbotten samt verksamt.se. Syftet med Exportsamverkan Norrbotten är att gemensamt stödja företag i deras internationationaliseringsprocess. Genom denna samverkan ska vi kanalisera företagens export och internationaliseringsfrågor så att[...] Läs mer
27 februari 2018
Tillsammans med Business Sweden stod Norrbottens Handelskammare som värd för det första frukostmötet i en serie där frågan om Brexit och dess effekter diskuteras. Förutom att vi gav en historisk återblick kring tänkbara orsaker till utträdet fanns även Annelie Wengelin från kommerskollegiet på plats. Annelie följer noga hela den pågående processen och försöker förstå hur det kommer påverka våra svenska[...] Läs mer
5 februari 2018
Foto: Fredrik Hjerling Tysk-svenskt näringsliv tror på en starkare utveckling för handeln mellan Tyskland och Sverige under 2018. Det framgår av Tysk-Svenska Handelskammarens senaste enkätundersökning bland företag på båda sidor Östersjön. Framtidens transporter, energi- och miljöteknik, digitaliseringen av industrin och IT-frågor är enligt enkätdeltagarna de viktigaste områdena där det behövs ett ökat erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan länderna.  Klicka här för att[...] Läs mer
1 2 3 4
Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.