28 november 2019
Export Cooperation Sweden Finland är namnet på en gemensam satsning där företag som är intresserade av att utöka eller skapa nya marknader oavsett var i världen nu får möjlighet att få extra hjälp. Genom en utökning av arbetet exportsamverkan Norrbotten till att omfatta norra Finland skapas nu nya möjligheter för hungriga och kompetenta företag att nå nya globala marknader. Samtliga[...] Läs mer
5 mars 2019
-Vi hjälper dig vidare ut i världen Att ta steget ut på en global marknad skapar frågor som utgår från ditt företags specifika förutsättningar. Är marknaden tillräckligt stor för att motivera en exportsatsning? Vilka lagar behöver jag ha koll på? Vilken rådgivning och finansieringshjälp finns att få? Tillväxtverket har fått i uppdrag att upprätta regional exportsamverkan i samtliga län. Målet[...] Läs mer
8 oktober 2018
I torsdags arrangerade Exportsamverkan Norrbotten ett lunchseminarium som handlade om Brexit. Jan Olsson, CEO för Deutsche Bank och ordförande i Svenska Handelskammaren i London gav hans syn på Brexit direkt via videolänk från London. Agnès Courades Allebeck, chef för enheten för EU:s inre marknad på Kommerskollegium var på plats i Luleå och gav den senaste informationen gällande Brexit-förhandlingarna. Johan Lundbäck,[...] Läs mer
4 september 2018
Idag invigdes Exportsamverkan Norrbotten där representanter från näringsliv, politiken och offentliga aktörer medverkade. Exportsamverkan Norrbotten företräds av Business Sweden, Exportkreditnämnden, Almi, IUC Norr, Enterprise Europé Network via LTU Business, Norrbottens Handelskammare, Tillväxtverket, Region Norrbotten samt verksamt.se. Syftet med Exportsamverkan Norrbotten är att gemensamt stödja företag i deras internationationaliseringsprocess. Genom denna samverkan ska vi kanalisera företagens export och internationaliseringsfrågor så att[...] Läs mer
1 2 3 5
Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.