27 februari 2018
Tillsammans med Business Sweden stod Norrbottens Handelskammare som värd för det första frukostmötet i en serie där frågan om Brexit och dess effekter diskuteras. Förutom att vi gav en historisk återblick kring tänkbara orsaker till utträdet fanns även Annelie Wengelin från kommerskollegiet på plats. Annelie följer noga hela den pågående processen och försöker förstå hur det kommer påverka våra svenska[...] Läs mer
5 februari 2018
Foto: Fredrik Hjerling Tysk-svenskt näringsliv tror på en starkare utveckling för handeln mellan Tyskland och Sverige under 2018. Det framgår av Tysk-Svenska Handelskammarens senaste enkätundersökning bland företag på båda sidor Östersjön. Framtidens transporter, energi- och miljöteknik, digitaliseringen av industrin och IT-frågor är enligt enkätdeltagarna de viktigaste områdena där det behövs ett ökat erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan länderna.  Klicka här för att[...] Läs mer
14 november 2017
Den 18 oktober 2017 presenterades den tredje versionen av studien ”Företagsklimatet för svenska företag i Spanien” på Sveriges Ambassad i Madrid. Studien, som tas fram vartannat år av Svensk-Spanska Handelskammaren i Madrid och den svenska kommunikationsbyrån Kreab, analyserar de svenska företagens situation i Spanien i syfte att förstärka relationerna mellan Sverige och Spanien. Idag finns det strax över 200 svenska[...] Läs mer
20 september 2017
Mikael M Janson, Managing Director North Sweden European Office, ger en lägesrapport om processen för Brexit.  Den tredje förhandlingsrundan om Storbritanniens utträde ur EU är avslutad. Frustrationen på båda sidor är stor. EU har lagt fram olika förslag kring de knäckfrågor som finns, såsom de åtaganden Storbritannien har för EU:s innevarande budgetperiod, EU-medborgarnas rättigheter samt Nordirlandfrågan. Storbritannien vill för sin[...] Läs mer
1 2 3 4 5
Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.