7 september 2018
Ändå sedan mitten av 1980-talet har Sverige exporterat varor och tjänster för ett större värde än vad vi har importerat. För Norrbottens del består exporten idag av 56% gruv-och mineralprodukter, 30 % Sågade trävaror och 13%, övriga produkter och tjänster. Exporten från Norrbotten uppgick till ett värde av 30 miljarder sek (SCB, 2017). Importen i Norrbotten uppgick till 4 miljarder[...] Läs mer
11 juni 2018
Det började i fjol sommar när jag efter över trettio år i utrikesförvaltningen, senast som ambassadör i Washington, fick erbjudandet om uppdraget som regeringens Arktisambassadör och mina två tonårsdöttrar konstaterade ”Äntligen, pappa, ska du göra något meningsfullt”. Det blev en inspirerande tankeställare – för döttrarna handlade det i första hand om klimat och miljöutmaningarna i Arktis, och de har förstås rätt.[...] Läs mer
7 maj 2018
Sverige som ett av världens mest exportberoende länder är nu och i överskådlig framtid beroende av hur vi för ut och tar emot gods. 90 % av allt inkommande gods kommer i dag som sjötransporter. När detta gods sedan sprids över landet lastas huvuddelen, 90 %, över till gummihjul för att nå slutkund. Det innebär att vi i dag har en[...] Läs mer
6 februari 2018
Som ett av Europas mest handelsberoende länder kommer logistik och infrastruktur att vara en förutsättning för fortsatt tillväxt och utveckling av vår region och vårt land. Sverige har ett gott läge enligt Världsbankens rapport ”Logistics Performance Index”. Trafikverket skall som en av de förutsättningsskapande aktörerna bidra till att detta relativa läge ytterligare utvecklas. Tydlighet, långsiktighet, dialog och samverkan blir nyckelord för en sådan[...] Läs mer
1 2 3 4
Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.