20 december 2017
I dag börjar vi se vad digitalisering gör med varor, tjänster och hela branscher. Det vi ser är att digitaliseringen bara är i sin linda. Den som inte hänger med kan gå en svår framtid till mötes, för utvecklingen går inte bara snabbt den går snabbare och snabbare. Det naturliga för oss människor är att tänka linjärt och tro att[...] Läs mer
10 november 2017
Allt började hösten 2012. Norrbottens Handelskammare såg ett behov av en gemensam mötesplats för våra transportintensiva medlemsföretag. Dessa företag tog initiativet till att bilda en plattform där förståelse för varandras utmaningar skulle skapas, att gemensamt arbeta för Norrbottens bästa, att skapa ett forum där konstruktiva förslag skulle tas fram, skilja på frågor som är företagsspecifika och gemensamma blev inriktningen för[...] Läs mer
20 september 2017
Ny årstid! Nytt arbete! Nya kollegor! Nya kontakter! Nya möjligheter! Ny bostad! Ny stad! Jag heter Linda Nilsson och är ny vd på Norrbottens Handelskammare sedan 1 september 2017. Jag vill börja med att rikta ett stort hjärtligt tack för alla grattis och positiva tillrop! Det har blivit en rivstart med nationella planen som släpptes 31 augusti, besök på Kommerskollegium[...] Läs mer
29 maj 2017
Per Bondemark, vice VD och inköpsdirektör på SSAB skriver en krönika om stålindustrin och export.   En global utblick Oavsett var du just nu befinner dig och oberoende av hur du tog dig till den plats du befinner dig på, så vågar jag påstå att du har använt stål i någon form. Om du åkte bil så var den i stora[...] Läs mer
1 2 3 4
Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.