28 april 2017
Var verkligen Engelsmännen medvetna om vad ett utträde ur Europeiska unionen skulle ge för effekter, frågan kan nog med stor säkerhet besvaras med ett NEJ det var man inte. Hur lång, och vilka utmaningar som finns längs vägen som reglerar ett utträde och samtidigt skapar nya handelsavtal med EU, kan inte tydligt ses i dag. Det enda man med säkerhet[...] Läs mer
31 januari 2017
Norrbottens Logistikråd, en intressegrupp bestående av Norrbottens 11 största bolag med stora transportbehov där huvuddelen inte sitter på egen transportkapacitet, hade årets första träff på Billerud Korsnäs i Karlsborgsverken. Till mötet hade samtliga riksdagsledamöter från Norrbotten bjudits in samt kommunalråden från länets 14 kommuner. Inbjudan föranleddes av en rapport som del rapporterades, rapporten har sett på hur en samlad effekt[...] Läs mer
1 2 3 4
Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.