2 april 2020
När resultatet från Norrlands fyra Handelskammares enkät analyserats framstår fyra fokusområden som enligt Handelskamrarna tydligast behöver akuta åtgärder. Först prioriterat är enkla regler och tydlig information till småföretag samt att industrin måste hållas igång. –  Det presenteras nu mycket åtgärder även för de små företagen. Det är därför avgörande att reglerna är så tydliga som möjligt och att det finns[...] Läs mer
31 mars 2020
Vi på Norrbottens Handelskammare är glada och stolta över att kunna presentera vår nya medarbetare, Elin Stenvall! – Elin kommer tillsammans med teamet på Norrbottens Handelskammare fortsätta attrahera fler medlemmar och skapa bättre förutsättningar för våra företag samt hållbara transportlösningar i Norrbotten, säger Linda Nilsson. Elin kommer att arbeta som internationell samordnare samt med infrastrukturfrågor. Elin är hemvändare från Lund, jurist med[...] Läs mer
31 mars 2020
Aldrig tidigare har vi stått inför en sådan utmaning.  Coronaviruset påverkar hela vårt samhälle, den skapar oro och mänskligt lidande och detta får och kommer att få stora ekonomiska följdverkningar. Läget är mycket allvarligt och ingen vet när effekterna av denna pandemi upphör. Vi på Norrbottens Handelskammare kommer att fortsätta arbetet med en nära dialog med er medlemmar, ett sätt[...] Läs mer
27 mars 2020
Enligt de svarande företagen i Norrbottens Handelskammare senaste enkät har Coronakrisen gjort att över 70 procent av företagen redan vidtagit åtgärder för att minska sina kostnader. Det visar enkäten som besvarats av 478 företag, branschöverskridande, i Norrbotten och som också bekräftar bilden av att besöksnäringen och små företag drabbats hårdast hittills.   – Jag vill börja med att säga att[...] Läs mer
1 2 3 20
Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.