5 mars 2019
-Vi hjälper dig vidare ut i världen Att ta steget ut på en global marknad skapar frågor som utgår från ditt företags specifika förutsättningar. Är marknaden tillräckligt stor för att motivera en exportsatsning? Vilka lagar behöver jag ha koll på? Vilken rådgivning och finansieringshjälp finns att få? Tillväxtverket har fått i uppdrag att upprätta regional exportsamverkan i samtliga län. Målet[...] Läs mer
20 september 2017
Mikael M Janson, Managing Director North Sweden European Office, ger en lägesrapport om processen för Brexit.  Den tredje förhandlingsrundan om Storbritanniens utträde ur EU är avslutad. Frustrationen på båda sidor är stor. EU har lagt fram olika förslag kring de knäckfrågor som finns, såsom de åtaganden Storbritannien har för EU:s innevarande budgetperiod, EU-medborgarnas rättigheter samt Nordirlandfrågan. Storbritannien vill för sin[...] Läs mer
Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.