coronaviruset

Corona-viruset

12 mars 2020

I Norrbotten finns en stark exportindustri som nu påverkas. Efter utbrottet i Kina har coronaviruset (covid-19) tagit sig ut i världen och nu även nått Sverige och Norrbotten. Som företag är det viktigt att du håller dig uppdaterad om händelseutvecklingen.

 

Vi på Norrbottens Handelskammaren följer utvecklingen av coronaviruset och vi rekommenderar våra medlemsföretag att följa nedan hemsidor som kontinuerligt uppdaterar med den senaste informationen om coronaviruset. Hit kan du vända dig för bland annat riskbedömning och reserekommendationer.

 

 

Vi rekommenderar också företag att se över sitt beredskapsläge. Detta gäller framförallt importerande och exporterande företag, som behöver ha en plan för hur de kan agera vid en oförutsedd händelse, till exempel om transporter till eller från en specifik marknad blir kraftigt begränsad. Se också till att säkra upp dina avtal med en klausul som skyddar mot oväntade händelser.