interreg_digiaec

Med start i januari 2019 och fram till december 2021, kommer digitalisering att stå i fokus för Norrbottens Handelskammare. Bygg och anläggningsindustrin tillsammans med It-företag kommer att ingå i ett nätverk där norra Finland och norra Norges företag inom samma branscher kommer att mötas och utveckla sina nätverk och sin kunskap. I Norden är vi generellt väldigt duktiga på att dra nytta av digitalisering i olika former då vi bygger. Men spetskunskapen ser olika ut i länderna och om vi tillsammans breddar spetsen i vår kunskap kommer vi bli kraftfullare i den globala konkurrensen.

Projektet ”Digitalization as a driving force in the AEC industry” kommer att utveckla kunskap och förståelse för hur digitalisering inom bygg och anläggningsindustrin blir dels en drivkraft för utvecklingen av hela branschen med visionen att branschen även fortsättningsvis kommer att vara världsledande vid nyttjandet av digital teknik och digitala verktyg men även skapar förutsättningar för att våra samhällsbyggare får mer för mindre.

Projektet kommer även stötta de offentliga beställarna så de tillsammans kan utveckla sina metoder och modeller för upphandling och hur man i förfrågningsunderlag kravställer så upphandlingsprocessen blir en drivkraft av den digitala utvecklingen i hela branschen.

Projektet byggs i huvudsak runt 8 workshops där workshop sprids mellan de tre deltagande länderna Finland, Norge och Sverige. Varje Workshop bygger på en del i värdekedjan. Utöver det kommer projektet att jobba med strategiskt affärsstöd samt klustersamarbete

Digi-AEC vänder sig delvis till det offentliga som offentlig upphandlare. Men huvudfokus finns på hur SMEs i bygg och anläggningsbranschen tillsammans med IT-branschen och de större aktörerna bygger kunskap om hur digitalisering i ett livscykel perspektiv skapar bättre global konkurrenskraft samtidigt som en tidig skapad digital kopia av ett byggprojekt ger förutsättningar att kapa de inledande misstagen som långsiktigt bygger extra kostnader i uppförande såväl som vid driften och verksamheten av en byggnad. Projektet vänder sig även till de större företagen av 5 huvudskäl.

– De större aktörerna gör att SMEs får en större drivkraft i att delta.
– Det är endast de större företagen inom bygg och anläggningsindustrin som har egna möjligheter att utveckla och driva utvecklingen av digitaliserings processen.
– Utvecklingen av kluster och kluster samarbeten behöver större och starkare företag som drivkraft för det långsiktiga arbetet.
– Offentliga aktörer upphandlar oftast större företag vid sina investeringar, de större företagen har i sin tur mindre SMEs som underleverantörer. Det är ofta IT-företagen som är underleverantörer eller nära samarbetspartners när digitala verktyg utvecklas.
– De offentliga upphandlingarna behöver i ett tidigare skede bli tillgängliga för SMEs, ett djupare klustersamarbete kan ge dem denna möjlighet.

Företag som Tyréns, Sweco, Peab, CGI, Maf Arkitekter, Tomb, B-nearIT m.fl kommer från svensk sida att med liknande företag i Finland och Norge tillsammans med universiteten i Tromsö, Oulu och Luleå vara med och utveckla den gemensamma konkurrenskraften under de kommande tre åren.

 

I projektet ingår även ett företagsnära stöd, stöd till små och medelstora företag oavsett bransch, att få hjälp med att hitta en ny marknad eller en blivande samarbetspartner i norra Finland eller Norge. Här är alla företag med ambitionen att utöka eller söka ny marknad inom detta område välkomna att ta kontakt med projektet.

 

Projektets huvudägare är Business Oulu, norsk part är Bedriftskompettanse och svensk projektpart är Norrbottens Handelskammare.

Interreg Nord och Region Norrbotten delfinansierar arbetet.

 

För frågor vänligen kontakta projektledare Robert Forsberg, robert@norrbottenshandelskammare.se

Eller för det företagsnära stödet Niclas Tidström, niclas.tidstrom@tidvik.com

 

partners

 

Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.