interreg_digiaec

Digitalization as a driving force in the AEC industry, Digi AEC

24 september 2019

Hur kan vi, genom att dela med oss av den kunskap som i dag utvecklas inom bygg och anläggningsbranschen kring digitalisering och ett digitalt förhållningssätt i norra delen av Norge, Finland och Sverige vara del i utvecklingen av branschen och samtidigt ge möjligheter för kommuner att få mer byggnader för mindre pengar. Det är kortfattad vad Digi AEC handlar om.

Att branschen i norra Sverige och i norra delen i våra grannländer många gånger är världsledande vad gäller tekniskt nyttjande i en byggprocess är väl känt i branschen. Spetskunskapen ser lite olika ut i de tre länderna och om vi skulle bli bättre på att dela med oss av vår spetskunskap skulle vi då med en bredare spets göra oss bättre rustade i en global konkurrenssituation.

Genom att deltagande kommuner identifierar lämpliga piloter, ofta idéer om kommande byggnader men även själva upphandlingsprocessen, kan projektet ge exempel och idéer på hur den tidiga planeringsprocessen kan ge stora kostnadsbesparingar under en byggnads hela liv. Det gäller för kommunerna att bara vara förutseende och på rätt sätt i sina upphandlingar beskriva sina krav på hur digitaliseringsverktyg och ett digitalt förhållningssätt kan hjälpa till så man inte bygger in kostnadsdrivande lösningar i en offentlig byggnad.

Tänk bara på hur ett fel placerat personalutrymme kan öka arbetsinsatsen, minska tiden till ett aktuellt arbete och i förlängningen öka kostnadsmassan till ingen nytta. Om blivande brukare av bygganden kan vara med vid planeringsprocessen minskar risken för dessa kostnadsdrivande lösningar och många konstruktiva idéer från de personer som kommer nyttja byggnaden kan hjälpa till med att skapa en mer effektiv och användarvänlig byggnad.

 

digi-aec5

I projektet ingår även ett företagsnära stöd, stöd till små och medelstora företag oavsett bransch, att få hjälp med att hitta en ny marknad eller en blivande samarbetspartner i norra Finland eller Norge.

Här är alla företag med ambitionen att utöka eller söka ny marknad inom detta område välkomna att ta kontakt med projektet.

Projektets huvudägare är Business Oulu, norsk part är Bedriftskompettanse. svensk projektägare är Norrbottens Handelskammare.

Du kan ta kontakt med projektledaren, Robert Forsberg. robert@north.cci.se

Eller för det företagsnära stödet Niclas Tidström, niclas.tidstrom@tidvik.com

 

partners