Foto: Viveka Österman

Diskussion med Frederic Versini om transportlösningar

13 november 2018

Frederic Versini, biträdande chef för DG Move, EU:s direktorat för transport och rörlighet var årets huvudtalare vid Logistikdag Norr.

DG Move är EUs direktorat som ansvarar för kommissionens transportpolitik när det gäller både privat och yrkesmässig trafik, vilket gör att direktoratet har stor påverkan på Sveriges finansiella möjligheter att med snabbhet genomföra infrastruktursatsningar. Därför blev det interna mötet då representanter för Norrbottens Handelskammares logistikråd träffade Frederic Versini och på ett avslappnat och informativt sätt kunde diskutera kring de utmaningar respektive företag såg för sina transportlösningar.

Miljösmarta transporter, samlastning, globala godstransportlösningar var frågor som lyftes under den intensiva timmen samtalet pågick.

 

Fotograf: Viveka Österman