haparandabanan_karta

Drömtåget mellan Luleå och Haparanda till Finland

24 oktober 2016

Tågförbindelse i Bottenviksbågen har varit länge en dröm. I början av oktober testades en gratis tågförbindelse mellan Luleå och Haparanda. Tre stycken tur och retur resor kördes och alla 960 platser bokades omgående och intresset var stort.

Norrtåg AB planerar reguljär persontrafik mellan Luleå och Haparanda där målsättningen är en trafikstart 2018. Restiden Luleå-Haparanda blir cirka 1.45 timme. Tågförbindelse skulle kunna fortsätta till Finland, men det saknas 23 km elektrifiering mellan Torneå – Keminmaa och 1 km bro över Torneälven för att möjliggöra hela sträckan. Slutmålet är tågtrafik Luleå-Uleåborg/Rovaniemi på mindre än 3 timmar. Inom detta område bor 420 000 i norra Sverige och Finland. Det är alltså en befolkningstät region med en viktig förbindelse i öst-västlig riktning.

 

-Tågförbindelse skulle ge bättre affärer, större arbetsmarknad, ökad turism, attraktivitet och öppenhet mellan goda grannländer, säger Susanne Wallin, VD på Norrbottens Handelskammare.

 

Trafikverket i Sverige och Finland gör en gemensam utredning som bli klar slutet av januari. Man har beräknad att antalet resor kunde vara 100 000 – 250 000 per år. Hur det blir med anslutande finska trafiken mot Uleåborg och Rovaniemi är ännu oklart men intresset är stort på finsk sida.