Spanien

Företagsklimatet för svenska företag i Spanien

14 november 2017

Den 18 oktober 2017 presenterades den tredje versionen av studien ”Företagsklimatet för svenska företag i Spanien” på Sveriges Ambassad i Madrid. Studien, som tas fram vartannat år av Svensk-Spanska Handelskammaren i Madrid och den svenska kommunikationsbyrån Kreab, analyserar de svenska företagens situation i Spanien i syfte att förstärka relationerna mellan Sverige och Spanien.

Idag finns det strax över 200 svenska företag på plats i Spanien, majoriteten i Madrid (55,8 %) och Katalonien (26,0 %), som i genomsnitt har varit verksamma i landet i 24 år. Studien visar att dessa företag ser Spanien som en tillväxtmarknad med stor potential, både inom Spanien i sig men också för vidare etablering i Södra Europa och i Latinamerika. 52,7% av de svenska företagen anger att de kommer att öka sin omsättning under 2017 med i genomsnitt 22,5%, vilket uppmuntrar till investeringar inom kommunikation, marknadsföring, utbildning, teknik och rekrytering.

Att de svenska bolagens plats på den spanska marknaden kommer att fortsätta att växa, visas även av att 44,5% av företagen kommer att öka sin personalstyrka under 2017, vilket kommer att skapa cirka 3500 nya anställningar. De mest efterfrågade medarbetarna är de med kunskap inom affärsutveckling med särskilt fokus på digitalisering. Medan de spanska yrkesverksammas produktivitet, engagemang och anpassningsförmåga till nya kulturer ses som deras främsta styrkor, anses språkkunskaper vara de kunskaper som främst behövs förbättras för att möta näringslivets behov. Dessutom uppmanar de svenska företagen spanska politiker att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden och förbättra de skattemässiga incitament som talar för ökad investering och rekrytering.

Läs mer om studien här.