Framtidens Sjöfart

FS_Inbjudan_2019_190305 (kopia)

Framtidens Sjöfart 15 maj 2019!

Framtidens Sjöfart arrangeras för femte gången den 15 maj 2019. Evenemanget är en naturlig mötesplats för de som är intresserade av logistik och infrastruktur och med särskilt intresse för en fungerande sjöfart i norra Europa.  Årets tema är: Hållbar sjöfart

Datum: 15 maj 2019

Plats: Luleå, Hotell Savoy

Tid: kl 13.00-17.30, Registrering från kl 12.00, efterföljande mingel från kl 17.30.

Programpunkter under Framtidens sjöfart : 

12.00 Öppnar för registrering

13.00 Välkommen till årets Framtidens Sjöfart

           Linda Nilsson, Norrbottens Handelskammare

  • Samordning av Inrikes sjöfart

           Pia Berglund, Trafikverket

  • Smart Mobility, nytt Finskt nationellt program för transportslag           

          Ulla Lainio, Head of Smart Mobility at Business Finland

  • Rederiers tankar kring smart sjöfart

          Christina Palmén, Svensk Sjöfart

  • Omvärldsbevakning 

          Christopher Pålsson, Lloyd´s List Consulting

  • Elektrobränslens roll som drivmedel

           Selma Brynolf, Chalmers tekniska högskola 

  • Sjöfartens Utmaningar och transportinköparens krav?

          Sara Sköld, IVL Svenska Miljöinstitutet

  •  Nationella godstransportrådet

           Ulrika Nilsson, Piteå Port and Hub

  • Ny infrastruktur för svensk och finsk basindustri

           Ragnar Johansson, WALLENIUS SOL 

  • Together @C – Ökad hållbarhet ur ett redarperspektiv

           Frida Rowland, AtoB@C Shipping och Mikki Koskinen, ESL Shipping Ltd

  •  Reflektioner över dagen

          Paneldiskussion med Frida Rowland (AtoB@C Shipping), Susanne Jangdal (Shorelink), Johan Lundbäck (Stenvalls Trä)

         och Anders Öberg (Oppositionsråd Region Norrbotten)

17.30 Mingel med lättare förtäring

 

ANMÄLAN

Sista anmälningsdag är 8:e maj. 

 

KLICKA HÄR FÖR INBJUDAN!

 

KLICKA HÄR FÖR PRESENTATIONER FRÅN DAGEN

 

partners_FS2019_1

Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.