Handelskammaren utfärdar exportintyg som förenklar och sparar pengar vid handel med utlandet. Dokumenten finns att köpa på Norrbottens Handelskammares Expedition.

Ordinarie expeditionstider är måndag-torsdag kl. 09:00-12:00 och kl.13:00-15:00.

Expeditionstider fredagar kl 09:00-12:00 och kl.13:00-14:00.

Lunchstängt alla dagar mellan kl. 12:00–13:00

 

Kontaktuppgifter

E-post: intyg@norrbottenshandelskammare.se
Ansökningstjänst CSign – välj signerande part Norrbottens Handelskammare.
Mer information om CSign, klicka här
Vanlig post: Kyrkogatan 13, 972 32 Luleå
Telefon: 0920-244 760
Ansvarig för Expeditionen: Britt-Mari Holmström

Vi reserverar oss för handläggningstid på 2 arbetsdagar.

 

Ursprungscertifikat (Certificate of Origin)

Ursprungscertifikatet visar exportvarans ursprungsland och kan användas till alla länder. Det är ett bevis som styrker dina varors ursprung och ska utfärdas i exportlandet. Ett ursprungscertifikatet kan krävas av den utländska tullen som vill se ett formellt intyg på varornas ursprung p.g.a. handelspolitiska och/eller statistiska skäl. Din kund kan även vilja ha ett UC till exempelvis om varorna ska exporteras vidare.

 

EUR-1

Vid export från EU till vissa länder utanför EU kan varan vid importen bli helt eller delvis befriad från importtull. Villkoret är att varan är en s.k. ursprungsvara, vilket kan bevisas med varucertifikat EUR.1.

 

ATA-Carnet

Med en ATA-carnet sparar du tid och pengar när du ska exportera gods temporärt utanför EU. ATA-Carneten gör att tullförfarandet blir enklare och snabbare. Du behöver endast ett dokument med dig på resan.

 

A.TR Certifikat

A.TR. används vid export till Turkiet. Med Turkiet finns ett tullunionsavtal som omfattar alla varor utom kol-, stål- och jordbruksprodukter. Avtalet innebär att varor som är tillverkade i EU eller införtullade här kan importeras tullfritt till Turkiet.

 

Avgifter

Som medlemsföretag har du rabatt på de flesta handelsdokument som Handelskammaren utfärdar. Avgifter finner du i prislista intyg 2019.

 

Ansök via CSign

CSign – ett digitalt och webbaserat ansöknings- och signeringsförfarande för Certificate of Origin, EUR-1 certifikat samt övriga exportdokument. Detta innebär att det är enbart själva ansökningsprocessen och signeringen av ansökan som är digital. Handelskammaren utfärdar efter ansökan/signeringen fortfarande ett fysiskt dokument som hanteras som tidigare. Använder man sig av CSign, behöver ingen pappersansökan signeras innan Handelskammaren kan utfärda dokumenten. Med e-legitimation går det snabbt och enkelt att signera sin ansökan om handelsdokument via CSign.

Att ansöka om handelsdokument digitalt via tjänsten CSign (www.csign.se) är ett kostnadsfritt och säkert tillvägagångssätt. Kommerskollegium, myndighet som överser handelsdokument, har beslutat att CSign-förfarandet är säkert och förenligt med gällande svensk lagstiftning om elektroniska signaturer.

Att ansöka via CSign är inte svårare än att skicka ett vanligt mail med bifogade filer! Klicka här för att läsa hur du kommer igång.

 

Övriga exportdokument

Vid export till en del länder ställs det krav på att vissa exportdokument ska vara viserade av en Handelskammare. Det kan exempelvis röra sig om fakturor, ursprungscertifikat till Saudiarabien och prislistor.

 

 

Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.