GDPR

Har ni påbörjat arbetet inför nya Dataskyddsförordningen, GDPR?

21 december 2017

Arbetet med nya regler för hur personuppgifter ska hanteras samt dataskydd har pågått under ett flertal år. Det kommer att ta tid till det finns en praxis att följa.

– Den centrala dataskyddsstyrelsen i EU kommer ta fram tolkningar, säger Martin Brinnen, jurist på Datainspektionen.

Men det kommer troligen bli ett och annat rättsfall att vänta i EU-domstolen. Tre till fyra år kan det ta innan en mer exakt bild är på plats av hur GDPR ska tolkas. Dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj 2018. Till dess är det viktigt att följa utvecklingen, ta reda på vad som gäller och säkra upp i de egna systemen. Har ni påbörjat ert interna arbete kring er IT-Policy innan 25 maj 2018 följer ni nuvarande direktiv.

  1. Se följande film, framtagen av Cygate, dotterbolag till Telia. Den ger en bra överblick av vad GDPR är. Se filmen här
  2. Se över er IT-Policy
  3. Upprätta en handlingsplan.