Foto: Viveka Österman

Lansering av Exportsamverkan Norrbotten

4 september 2018

Idag invigdes Exportsamverkan Norrbotten där representanter från näringsliv, politiken och offentliga aktörer medverkade. Exportsamverkan Norrbotten företräds av Business Sweden, Exportkreditnämnden, Almi, IUC Norr, Enterprise Europé Network via LTU Business, Norrbottens Handelskammare, Tillväxtverket, Region Norrbotten samt verksamt.se. Syftet med Exportsamverkan Norrbotten är att gemensamt stödja företag i deras internationationaliseringsprocess. Genom denna samverkan ska vi kanalisera företagens export och internationaliseringsfrågor så att företagens ska kunna hitta rätt dörr ut på en internationell marknad.

 

Ett femtiotal deltagare medverkande och kunde inledningsvis lyssna till Sabrina Suikki ordförande på Gemometrics och Daniel Enström, CTO på Mobilaris om deras internationella resa. Medverkande gjorde också Business Sweden´s ordförande, Niklas Nordström, David Sundström, näringslivschef på Region Norrbotten och regionpolitiker från Region Norrbotten. Regionpolitikerna var eniga om att stötta och möjliggöra denna satsning. Detta för att det är viktigt att skapa ett internationaliseringssystem som gör det enklare för företagen att exportera. Oscar Stenström statssekreterare Regeringskansliet invigde Exportsamverkan Norrbotten. På tisdag går Oscar Stenström vidare till ett nytt uppdrag som Sveriges ambassadör i Chile. Detta innebär bra kontakter för våra norrbottniska företag att exportera till Chile.

 

Fotografier från dagen hittar du på vår Facebook sida

 

Dagens presentationer hittar du här:

 

Geometrics – Sabrina Suikki

 

Regeringskansliet – Oscar Stenström