SAVE THE DATE: LOGISTIKDAG NORR 2018

save the date utskick

Den 8 november är det dags för Logtiskdag Norr där vi återigen sätter fokus på norra Sveriges transportinfrastruktur i ett globalt perspektiv. Boka redan nu in 8 november i din kalender!

 

NÄR: 8 november 2018

VAR: Kulturens Hus, Luleå

 

Logistikdag Norr är ett årligt återkommande arrangemang som anordnas av Norrbottens Handelskammare, Sveriges Byggindustrier samt Botniska korridoren. Initiativtagare är Norrbottens Logistikråd som består av 12 logistikchefer från länets tyngsta godstransportaktörer. Mer information om evenemanget kommer på denna sida inom kort.

 

Klicka här för att ladda ner Save the date!

Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.