Den 7–8 november är det dags för Logistikdag Norr där vi återigen sätter fokus på norra Sveriges transportinfrastruktur i ett globalt perspektiv.

Nytt för årets Logistikdag Norr är en träff på eftermiddagen och kvällen onsdagen den 7 november. Då träffas vi för att se på utvecklingsmöjligheterna kring, järnvägsförbindelsen som idag sträcker sig från Kouvola i Finland till Xian i Kina, ”The New Silk Road”. Inbjudna deltagare från Kazakstan, Kina, Finland och Norge deltar.

Den 8 november är Frédéric Versini, biträdande chef för DG Move, EU:s direktorat för transport och rörlighet en av årets huvudtalare. Medverkande är också näringsliv och regional politiker från de tre nordligaste länen.

 

När
Onsdag 7 november, kl. 14.00-18.00 och efterföljande mingel
Torsdag 8 november kl. 08.00-16.30 och efterföljande mingel

Var
Kulturens hus, Luleå

Pris
Medlemmar i Norrbottens Handelskammare och Sveriges Byggindustrier
Onsdag      Torsdag      Båda dagarna
1195           2195           3195

Icke medlemmar
Onsdag      Torsdag      Båda dagarna
1495           2695           3995


Presentationer från dagen: Klicka här för att ta del av presentationerna!

Bilder från dagen: Klicka här för att ta del av bilder från dagen på vår Facebook!

Program 7 nov: Klicka här för programmet 7 november

Program 8 nov: Klicka här för programmet 8 november

Deltagare/participants: Klicka här för att se vilka som deltar!


This year’s Logistics Summit North will take place on November 7-8, once again focusing on logistics infrastructure in northern Sweden from a global perspective.

A new event for this year’s Logistics Summit is a meeting in the afternoon and evening on Wednesday, November 7. There, we will meet to discuss potential developments related to the railroad infrastructure currently connecting Kouvola, Finland to Xian, China, the “New Silk Road”. Invitees from Kazakhstan, China, Finland and Norway will be attending the meeting.

On November 8, Frédéric Versini, Deputy Director of DG Move, the EU Directorate General for Mobility and Transport, will be one of the keynote speakers. Other participants are Per Bondemark, Roberg Granström, Rein Jüriado, Christian Clemans, Susanne Sävenfalk, Elisabeth Sinclair and Anders Hermanson  as well as regional politicians from Sweden’s three northernmost regions.

 

Logistikdag Norr är ett årligt återkommande arrangemang som anordnas av Norrbottens Handelskammare, Sveriges Byggindustrier samt Botniska korridoren. Initiativtagare är Norrbottens Logistikråd som består av 11 logistikchefer från länets tyngsta godstransportaktörer. Mer information om evenemanget kommer på denna sida inom kort.

 

Logistics Summit North – is an annual event organised by the Norrbotten Chamber of Commerce, the Swedish Construction Federation and the Bothnian Corridor.

 

 

Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.