Den 7–8 november är det dags för Logistikdag Norr där vi återigen sätter fokus på norra Sveriges transportinfrastruktur i ett globalt perspektiv.

Nytt för årets Logistikdag Norr är en träff på eftermiddagen och kvällen onsdagen den 7 november. Då träffas vi för att se på utvecklingsmöjligheterna kring, järnvägsförbindelsen som idag sträcker sig från Kouvola i Finland till Xian i Kina, ”The New Silk Road”. Inbjudna deltagare från Kazakstan, Kina, Finland och Norge deltar.

Den 8 november är Frédéric Versini, biträdande chef för DG Move, EU:s direktorat för transport och rörlighet och Tomas Eneroth infrastrukturminister som är några av årets huvudtalare. Medverkande är också näringsliv och regional politiker från de tre nordligaste länen.

 

När
Onsdag 7 november, kl. 14.00-18.00 och efterföljande mingel
Torsdag 8 november kl. 08.00-16.30 och efterföljande mingel

Var
Kulturens hus, Luleå

Pris
Medlemmar i Norrbottens Handelskammare och Sveriges Byggindustrier
Onsdag      Torsdag      Båda dagarna
1195           2195           3195

Icke medlemmar
Onsdag      Torsdag      Båda dagarna
1495           2695           3995

 

Klicka här för programmet 7 november

Klicka här för programmet 8 november

 

anmäl dig LDN 2018

 

Logistikdag Norr är ett årligt återkommande arrangemang som anordnas av Norrbottens Handelskammare, Sveriges Byggindustrier samt Botniska korridoren. Initiativtagare är Norrbottens Logistikråd som består av 11 logistikchefer från länets tyngsta godstransportaktörer. Mer information om evenemanget kommer på denna sida inom kort.

 

Mer information om programmet kommer att uppdateras löpande på denna sida.

Klicka här för att ladda ner inbjudan!

 

Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.