Den 7 november är det dags för Logistikdag Norr där vi återigen sätter fokus på norra Sveriges transportinfrastruktur i ett globalt perspektiv.

Boka in datumet i din kalender redan nu.

 

Logistikdag Norr är ett årligt återkommande arrangemang som anordnas av Norrbottens Handelskammare, Sveriges Byggindustrier samt Botniska korridoren. Initiativtagare är Norrbottens Logistikråd som består av 11 logistikchefer från länets tyngsta godstransportaktörer. Mer information om evenemanget kommer på denna sida inom kort.

Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.