Magnus_Edin_Sunpine_06

Magnus Edin ny i Norrbottens Handelskammares styrelse

13 april 2018

Magnus Edin, vd på SunPine AB i Piteå, har valts in till ny ledamot i Norrbottens Handelskammares styrelse från den 11 april 2018.

Magnus är vd på SunPine AB som är ett bioraffinaderi i Piteå. Företaget utvinner talldiesel, harts, terpentin och bio-olja från råtallolja som är en restprodukt från pappersbruken samt levererar fjärrvärme. Aktuellt just nu är att SunPine investerar 250 miljoner kronor i en ny fabrik på Haraholmen.

– Med Magnus Edin som tillskott i styrelsen har vi fått en bra fått en mix av verksamheter och erfarenheter i vårt styrelsearbete, säger Tomas Lejon, ordförande Norrbottens Handelskammare. Vi kommer nu att fortsätta jobba för en relevant och lyhörd Handelskammare, som står nära våra medlemmar, säger Tomas.

-Handelskammaren lyfter näringslivets perspektiv och verkar för ett attraktivt och tillgängligare Norrbotten, där företagen har goda förutsättning för att kunna verka och växa, säger Magnus Edin. Jag tackar för förtroendet jag har fått från Norrbottens Handelskammares medlemmar, säger Magnus.

Vid samma tillfälle blev det omval av Tomas Lejon till ordförande, Jonas Lundström till vice ordförande och Ulrika Nilsson samt Tone Strålind omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Norrbottens Handelskammare består idag av 5 styrelseledamöter och 24 fullmäktigeledamöter.

Styrelsen för Norrbottens Handelskammare representerar medlemsföretagen och bidrar med ytterligare kompetens och perspektiv till Handelskammarens arbete. Norrbottens Handelskammares årsmöte ägde rum den 11 april 2018.