Anne Graf, Hydro 66, datahallarna i Boden

Månadens medlemsföretag: Hallå där Hydro66!

31 maj 2017

Fotograf: Josefin Wiklund

Anne Graf är vd på Hydro66 i Boden. Norrbottens Handelskammare har ställt tre korta frågor till Anne:

 

Om Hydro66

Den nuvarande modellen för hur man processar och lagrar världens data är trasig och ohållbar. För att vi ska kunna hantera den exponentiella tillväxten information som digitaliseringen och internet of things medför måste vi tänka om och designa nytt. Det har vi gjort. Hydro66 är ett är ett colocation datacenter som tillhandahåller såväl mindre lokala som stora globala partners ett oerhört kostnadseffektivt, flexibelt, säkert och samtidigt hållbart sätt att processa och lagra data. Vi är ett datacenter byggt med en helt ny tanke, med fundamentalt innovativ design på en optimal plats i världen. 

 

1.Vad är det som är unikt med Hydro66 och som skapar framgång?

Vi levererar tjänster till kunder i såväl Norrbotten som i Stockholm samt internationellt, exempelvis till Tyskland. Olika företag prioriterar fundamentalt olika när de väljer vilket datacenter som de ska flytta sina servrar till. En del prioriterar säkerhet, kostnad eller hastighet medan andra värderar exempelvis hållbarhet, flexibilitet eller skalbarhet högst. Med vår innovativa design och optimala plats kan vi på ett världsunikt sätt uppfylla de flesta krav, oavsett företagens prioritering och storlek. Vårt sätt att designa vårt colocation datacenter med flexibel och skalbar samlokalisering möjliggör för företag, lokala som globala, att fortsätta utvecklas konkurrenskraftigt och digitaliseras i den takt omvärlden kräver. Vi fokuserar starkt på att leverera den bästa servicen och supporten. Vi är ISO-certifierade och har ett stort nätverk av partners för hårdvara, mjukvara och molntjänster.

 

  1. Hur har medlemskapet i Norrbottens Handelskammare hjälpt Hydro66?

Vi är ett norrbottniskt företag med en global marknad. Norrbottens Handelskammare sitter på ett starkt internationellt nätverk som vi kan nyttja när vi söker partners världen över. Det är ovärderligt. Sedan är det generellt viktigt att stötta organisationer som skapar förutsättningar för företagande i vår region. För Hydro66 är det kanske extra betydelsefullt att Norrbottens Handelskammare driver viktiga infrastrukturfrågor.

 

  1. Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg?

Vi ser utvecklingen av Norrbotten som innovativt IT-kluster som den viktigaste faktorn till långsiktig framgång. Norrbotten har alla förutsättningar att bli en framträdande och konkurrenskraftig plats i världen för utvecklingen av IT-tjänster. När fler ser och jobbar för att stärka våra möjligheter kan utvecklingen fortsätta i rätt riktning. Hydro66 tillhandahåller affärsutvecklande och konkurrensstärkande tjänster till partners över hela världen, men för norrbottniska företag – såväl IT-bolag som industrier som genomgår digitaliseringsprocesser – så finns vi runt knuten. Om vi jobbar tillsammans och förstår våra styrkor kan vi tillsammans attrahera den kompetens och de investeringar som krävs för att ta en ledande position i världen.

 

Läs mer om Hydro 66: www.hydro66.com