Leif-Lahti-januar-2016-500-px (1)

Månadens medlemsföretag: Hallå där, Utbildning Nord!

14 november 2017

Utbildning Nord i Övertorneå är en samnordisk utbildningsanordnare som ordnar yrkesutbildningar för de finska, norska och svenska arbetsmarknaderna. Varje år läser cirka 400-500 studerande från alla tre länder någon av de 30-tal yrkesutbildningar som erbjuds. Utbildningarna anpassas efter varje individ och de olika krav som ställs i Norge, Finland och Sverige. Samarbetet mellan de nordiska länderna har pågått i över 40 år och de arbetar efter devisen ”learning by doing” som innebär att utbildningarna grundas i praktiskt lärande med stöd av engagerad och kunnig personal. 

Direktörskapet vid Utbildning Nord (med det juridiska namnet Stiftelsen Utbildning Nordkalotten) alternerar mellan Finland, Norge och Sverige med 4-8 års intervall. Sedan 1 juli 2016 är Leif Lahti från Sverige Utbildning Nords direktör. 

Vi har ställt några frågor till Leif: 

  1. Vilka utmaningar ser Utbildning Nord på den nordiska arbetsmarknaden?

Största utmaningen är nog att få tillräckligt med arbetskraft till alla projekt som finns och planeras, allt från nya gruvor och gasfält till nya turismsatsningar. En hjälp skulle vara att öka arbetskraftens rörlighet mellan länderna. I dag finns arbetskraft och lediga arbetstillfällen men inte på samma ställe. Exempelvis så har Oulu en stor ungdomsarbetslöshet, över 20 %, samtidigt som det finns ett stort behov av arbetskraft i nord Norge.

2. Hur ser ni på den framtida arbetsmarknaden?

Den framtida arbetsmarknaden kommer nog inom de närmaste åren vara liknande den nuvarande men på ett lite längre perspektiv kommer digitaliseringen att förändra arbetsmarknaden. En framtida bilmekaniker är mer elektriker än traditionell bilmekaniker.

3. Vilka typer av yrkesutbildningar finns det störst behov av?

I dag är behovet störst inom restaurang, kockar är det en stor brist på. Undersköterskor är det också ett stort behov av även CNC-operatörer är det brist på.

4. Kan du nämna några goda exempel på hur er verksamhet har förbättrat arbetsmarknaden?

Ett bra exempel är vårt samarbete med arbetsförmedlingen i Kalix och Part AB. Vi har skräddarsytt en utbildning utifrån Part ABs specifika behov. Vi utbildar plattsättare och rördragare, en utbildning på 12 respektive 10 veckor. Efter genomför utbildning är studerande garanterad jobb hos Part AB. Ett annat exempel är att vi kommer att starta en VVS utbildning nästa år för att möte det ökande behovet av rörmokare.

5. Vilken är den viktigaste uppgiften utbildningsanordnare har för att möta arbetsmarknadens kompetensbehov?

Att kunna vara flexibel i sitt utbud av utbildning och kunna erbjuda inte bara hela yrkesutbildningar utan även kortare skräddarsydda utbildningar. Viktigt att ha en bra omvärldsspaning för att tidigt snappa upp vad som är på gång och vara beredd att ställa om utbildningarna utifrån kommande behov.

6. På vilket sätt tar ni tillvara på de kompetenser som de nyanlända har för att möjliggöra att de snabbare kommer ut på arbetsmarknaden?

I dag är vi godkända validerar inom flera yrken, vi arbetar kontinuerligt med att validera nyanlända och de fall där det finns behov kan vi även fylla i de luckor som eventuellt saknas. Vi gör även yrkeskompetens bedömningar, en enklare form av validering. All våra studerande får under de första veckorna en form av validering där den studerande får visa vad den har för tidigare kunskaper och utifrån det får en individuell utbildningsplan, vilket gör det lättare för alla våra studerande att klara av våra utbildningar.

7. Är utbildningen kompatibel i alla tre länder?

I dag får alla våra studerande samma utbildning vilket innebär att de får alla tre länders behörigheter och lär sig alla tre länders regelverk, t.ex. de olika länders byggnormer. I slutet av utbildningen inriktar sig utbildningen mot respektive lands utbildningssystem. De norska får en tvärfaglig examens, de finska en grundexamen och de svenska får gymnasiebetyg i de yrkeskurser de läst. I praktiken kan en studerande få ett annat lands intyg beroende på behovet. I princip är vår utbildning kompatibel i alla tre länder däremot finns det inom vissa branscher gränshinder som de själva skapat. Vår vision är att vi skulle kunna ge ett intyg som är kompatibel i alla tre länderna och inte behöva gå vägen via respektive lands utbildningssystem.

Hemsida: www.utbnord.se