karin-bodin2_ny

Månadens medlemsföretag: Hallå där Polarbröd!

20 september 2017

Karin Bodin är koncern vd på Polarbröd som är Sveriges tredje största producent av matbröd, med 342 anställda. Det familjeägda företaget omsatte 840 miljoner (2016) på de tre bagerierna i Älvsbyn, Bredbyn och Omne. Polarbröds största marknad är svensk dagligvaruhandel som står för 70 procent av försäljningen. Export står för närmare 19 procent av försäljningen där Norge och Frankrike är de två största exportländerna. För Polarbröd är det hållbara samhället viktigt för deras varumärke. Polarkraft, ägt av koncernen, tillför genom egna vindkraftverk, marknaden lika mycket energi som de förbrukar. Dessutom jobbar företaget med att använda enbart fossilfri energi för sina transporter senast 2022. I dagsläget har en stor del av drivmedlen redan bytts ut till förnyelsebara alternativ. Nästan alla leveranser från bagerierna i norr ända ner till Mälardalen är på förnyelsebara drivmedel.

 

Norrbottens Handelskammare har ställt fem frågor till Karin: 

  1. Vad är det som är unikt med Polarbröd och som skapar framgång? 

Det är vår frysmetod som innebär att vi direkt efter bakningen fryser in brödet så att det bevarar smak och färskhet tills det ska ätas. Så är det att vi kunnat utveckla vårt sortiment så att konsumenterna fortsätter att välja brödet med renen på.


2. Vad skulle kilometerskatten få för konsekvenser för er framtida tillväxt? 

Vi på Polarbröd är positivt inställda till incitament som främjar miljön. Det viktiga när ”kilometerskatten” skall utformas är att göra skillnad på förnybart drivna transporter och fossildrivna. Vi har själva satt målet att transporterna ska vara fossilfria till år 2022. Sett till de resurser som krävs för att lyckas så behöver satsningar i en hållbar riktning premieras.

 

3. Vilka politiska beslut skulle krävas för en fortsatt hållbar tillväxt för er verksamhet internationellt? 

Se svar fråga 2


4. Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg? 

Vi fortsätter att sträva efter god dialog med våra kunder och konsumenter för att vi tillsammans ska kunna fortsätta resan mot ett ovanligt gott bröd, både vad gäller smak, hälsa och ekologi.
5. Hur har medlemskapet i Norrbottens Handelskammare hjälpt Polarbröd?

Själva nätverket som medlemskapet medför är intressant. Dessutom har Norrbottens Handelskammare genom bl.a. Norrbottens logistikråd hjälp Polarbröd och övrig producerande industri i Norrbotten att samordna och kommunicera det behov som är gemensamt för oss, för att främja vår konkurrenskraft. Det är bra också att Handelskammaren arbetar med kompetensfrågan då vi har utmaningar kring att rekrytera kompetenta säljare med ”internationell touch”. Vi har även deltagit i några spännande forum kopplat mot Internationell Handel, bland annat mot UK & Tyskland som gett oss en del bra kontaktnät.

Läs mer om Polarbröd på: www.polarbrod.se