Möjliggörare för Internationell handel i     medlemsföretagens intressen                                         

Är du i direkt behov av hjälp, kunskap eller kontakter? Handelskammaren är näringslivets mötesplats och här får du som medlem hjälp i din dagliga verksamhet. Inom våra fokusområden Internationell Handel, Infrastruktur och Kompetens erbjuder vi dig som medlem att påverka, nätverka, få rådgivning och omvärldsbevakning. 

 

PÅVERKAN

Som medlem kan du påverka och stärka regionen och ditt eget företags utveckling och tillväxt

Som medlem är du ett viktigt stöd för att regionens företag ska fortsätta vara starka och stärka sin position ytterligare till att på sikt vara världsbäst inom internationell handel. Genom att som medlem visa ditt stöd till denna viktiga fråga, bidrar du till att vår region får större tyngd när nationella beslutsfattare ska fatta beslut om investeringar i regionen. Med ökad synlighet för alla våra naturtillgångar och människor med hög kompetens och skicklighet blir det naturligt att investera i infrastruktur för smidiga transporter och kommunikation inom informationsteknologi.

 

AFFÄRSNÄTVERK

Norrbottens Handelskammare är det naturliga valet för företag som vill nå en ny marknad.  Vi erbjuder dig som företagare mötesplatser för att träffa andra företag, politiker och opinionsbildare som kan ge affärsnytta och nya kontakter. Som företagare får du möjlighet att träffa ledande nationella samt internationella beslutsfattare för att diskutera regionens utmaningar. Via våra kontaktnät, delegationsresor, mässdeltagande, seminarier, marknadsundersökningar och liknande hjälper vi dig att hitta nya leverantörer, kunder eller samarbetspartners på den globala marknaden.

Vi erbjuder ett nationellt och internationellt nätverk med 11 regionala handelskamrar, 50 svenska handelskamrar i utlandet och 30-talet utländska handelskamrar i Sverige. Utöver detta finns det över 12 000 handelskamrar och 50 miljoner medlemsföretag spridda över hela världen.

 

AFFÄRSRÅDGIVNING

Vi erbjuder rådgivning kring import, export, handelsdokument, offentlig upphandling, frakter, tull, försäkringar samt övriga företagsfrågor som exempelvis etableringsfrågor, styrelsesammansättning och mycket mer.

 

OMVÄRLDSBEVAKNING

I vår löpande bevakning får du som medlem ta del av allt från expertråd till fördjupade intervjuer med intressanta beslutsfattare. I våra nyhetsbrev kan du läsa om den norrländska konjunkturen, spännande affärer, innovativa idéer och nya marknader. Du som medlem får även exportmagasinet Global Utsikt där du kan läsa om aktuella frågor som Sveriges Handelskamrar driver samt om våra svenska såväl som norrbottniska företag.

 

Som medlem får du dessutom:

  • 30 % rabatt på handelsdokument
  • Medlemspris på aktiviteter, evenemang och specialsydda mötesplatser som Norrbottens Handelskammare arrangerar
  • Handelskammarens exportmagasin Global Utsikt
  • 5 timmars kostnadsfri rådgivning per år
  • Vid behov kan vi kostnadsfritt agera ESCROW-agent

 

Kostnad för medlemskap
Medlemsavgiften baseras på ditt företags omsättning. Företag med en omsättning upp till 2 miljoner kronor betalar endast 2 000 kronor per år. För varje miljon i omsättning utöver dessa 2 miljoner tillkommer 100 kronor.

 

Bli medlem du också
Kontakta oss för mer information kring medlemskap, vi ser fram emot att höra från dig.

Norrbottens Handelskammare, Kyrkogatan 13, 972 32 Luleå
Tel: 0920-455660, info@norrbottenshandelskammare.se

Är du inte medlem – tveka inte! Bli medlem redan idag! Klicka här!

 

 

Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.