Handelskamrar nätverk

Vi tillhör ett enormt globalt nätverk med 12 000 handelskamrar i 140 länder. Bara i Europa representerar vi tillsammans över 14 miljoner företag och i hela världen 50 miljoner företag. Det ger dig nästan obegränsat med kontakter när du vill expandera eller utveckla, samt ett outtömligt uppslagsverk när du behöver svar på frågor. I Sverige finns elva regionala handelskammare från Luleå till Malmö. Alla handelskammare är privata och självständiga medlemsorganisationer som samarbetar inom ramen för Sveriges Handelskamrar.

Under mer än 100 år har handelskamrarna drivit företagens intressen och varit en betydelsefull opinionsbildare i frågor för företagen. Genom täta kontakter med politiker och tjänstemän, genom debattartiklar, rapporter, möten, svar på remisser och nätverkande, bildar vi opinon för att det ska bli lättare att driva företag. Handelskamrarna är en högkvalitativ mötesplats som erbjuder medlemmarna intressanta affärs- och nätverksmöjligheter. Dessutom fyller vi en unik och viktig roll i samhället som oberoende tredje part. Stora delar av den svenska lagstiftningen baseras på beslut inom EU. Sveriges Handelskamrar arbetar därför även med politisk påverkan och opinionsbildning på den europeiska arenan. Påverkansarbete inom EU drivs via den europeiska handelskammarorganisationen Eurochambres. I Norrbotten driver vi EU frågor även genom North European Office.

 

Här har du mer information om vår handelskamrar nätverk:

Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.