global2

Norra Sverige och Finland i gemensam exportsatsning.

28 november 2019

Export Cooperation Sweden Finland är namnet på en gemensam satsning där företag som är intresserade av att utöka eller skapa nya marknader oavsett var i världen nu får möjlighet att få extra hjälp.

Genom en utökning av arbetet exportsamverkan Norrbotten till att omfatta norra Finland skapas nu nya möjligheter för hungriga och kompetenta företag att nå nya globala marknader. Samtliga exportstöttande organisationer, ALMI, IUC norr, Business Sweden, Exportkreditnämnden, LTU Business, ABI (Arctic Business Incubator) och Norrbottens Handelskammare öppnar sina globala nätverk för att tillsammans med liknande organisationer på finsk sida möjliggöra för våra hungriga företag att nå nya globala marknader.

En marknadsanalys av intressanta marknader och affärsområden kring de kompetenser våra företag besitter blir utgångspunkten för att nå fram till det enskilda skarpa affärsmötet. Företagen kommer att genomgå ett förberedande arbete kring den marknad som är av intresse.

  • Vad innebär det för oss att komma in på marknaden, hur ser affärskulturen ut, vilka handelshinder finns och hur skall vi hantera avtal är bara några av de frågor som måste redas ut innan man når fram till det skarpa affärsmötet.

Gruvnäring, E-hälsa, turism är branschområden som nu påbörjats. Tyskland, Sydafrika, Island och Brasilien är marknader som initialt har kontaktats. Vad som sedan resulterar i direkta insatser blir helt beroende av det intresse och de beslut som företagen tar, säger Robert Forsberg ansvarig på svensk sida.

Business Oulu är huvudprojektledare och Handelskammare i nord Finland finns bland andra med som partners.

Arbetet pågår fram till andra halvan av 2022.

För ytterligare info kontakta Norrbottens Handelskammare, Robert Forsberg, robert@norrbottenshandelskammare.se