Norrbottens Handelskammares exportnätverk

 

Varje dag svarar Handelskammaren på frågor från företag som arbetar med internationella affärer. Många gånger är frågorna snarlika oavsett vilken bransch man är i eller vilken storlek företaget har. Det är tydligt att det finns mycket att vinna på att hjälpa varandra i dessa frågor. Exportnätverket är till för dig som är medlem i Norrbottens Handelskammare och arbetar med export-, import- och skeppningsfrågor.

Syftet är:

Erfarenhetsutbyte
Information om förändringar
Inspiration
Ökad kunskap
Ett bredare kontaktnät

Vi träffas fyra gånger per år och varje träff har ett tema som vi diskuterar kring. Vi bjuder in externa experter på det aktuella ämnet för att få den senaste informationen. Det kan vara Kommerskollegiet, Tullverket, företag som agerar på en viss marknad  eller modell, experter inom export och import.

Målsättning

Att du som företagare vid varje nätverksträff:

Ser att din exportkunskap har ökat

Att ditt exportnätverk har ökat

Att du ser direkt nytta för ditt företag

 

Intresserad?

Kontakta Nina Rismalm, nina@norrbottenshandelskammare.se, 0920-455667.

Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.