Exportsamverkan Norrbotten

Vi hjälper dig vidare ut i världen

Att ta steget ut på en global marknad skapar frågor som utgår från ditt företags specifika förutsättningar. Är marknaden tillräckligt stor för att motivera en exportsatsning? Vilka lagar behöver jag ha koll på? Vilken rådgivning och finansieringshjälp finns att få?

Tillväxtverket har fått i uppdrag att upprätta regional exportsamverkan i samtliga län. Målet med satsningen är att förenkla för dig och ditt företag då du vill börja exportera, detta genom att erbjuda en väg in till de organisationer som kan ge dig stöd och rådgivning för din exportsatsning.

Regional Exportsamverkan Norrbotten

Regional exportsamverkan utgörs i Norrbotten av sju exportfrämjande organisationer, varav Norrbottens Handelskammare är en av dem, som tillsammans hjälper dig med ditt företags exportsatsning. Oavsett vilken av de samverkande organisationerna du kontaktar så är vår målsättning att snabbt sätta dig i kontakt med rätt person för att du ska få svar på dina frågor och så bra vägledning som möjligt.

Norrbottens Handelskammare erbjuder dig stöd i din export i bl a: legalisering av exportintyg, exportnätverk för exporterande företag, avtalsskrivning, tullhantering etc.

Norrbottens Handelskammare driver kontinuerligt aktiviteter för att stötta och underlätta för norrbottniska företag att nå nya marknader. Det stöd som vi kan erbjuda dig i din internationaliseringsprocess är:

  • Vi hjälper dig att utfärda exportintyg som förenklar och sparar pengar vid handel med länder utanför EU. Dokumenten finns att köpa på vår expedition.
  • Handelskammaren erbjuder dig affärsrådgivning vid export, import och tullfrågor. Vi erbjuder expertis med lång erfarenhet. Råd och konkret hjälp som du kan lita på.
  • Bli medlem i Norrbottens Handelskammare och vi hjälper dig att knyta kontakter med och öppna dörrar till potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners internationellt genom Handelskammarens globala nätverk.Vi tillhör ett enormt globalt nätverk med 12 000 handelskamrar i 140 länder. Bara i Europa representerar vi tillsammans över 14 miljoner företag och i hela världen 50 miljoner företag. Det ger dig nästan obegränsat med kontakter när du vill expandera eller utveckla, samt ett outtömligt uppslagsverk när du behöver svar på frågor. Vi hjälper dig att knyta kontakter med och öppna dörrar till potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners internationellt.

Vi som ingår i Exportsamverkan Norrbotten är: Business Sweden, Almi, IUC Norr, Enterprise Europe Network via LTU Business, Exportkreditnämden och Norrbottens Handelskammare

Exportsamverkan Norrbotten finansieras av: Tillväxtverket och Region Norrbotten

Mer samla information om vilka regionala stöd som finns och hitta rätt hjälp att få i Norrbotten hittar du här www.verksamt.se/norrbotten

 

Exportsamverkan_partners

Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.