20130212-Norrbotinabanan

Norrbottens Handelskammares remissyttrande till Trafikverket

20 november 2017

Den 16 november lämnade Norrbottens Handelskammare in ett remissyttrande till Trafikverket ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029″.

Norrbottens Handelskammare är i stort positiv till Trafikverkets förslag till Nationellplan. Följande punkter pekar Norrbottens Handelskammare särskilt:

  • Godstrafik och näringslivets transporter från Norra Sverige måste värderas korrekt.
  • Nordiskt samarbete mellan transportmyndigheterna bör åtföljas av en gemensam transportplan och ingå i Regeringens kommande godsstrategi.
  • Sjöfartsinvesteringar måste beakta hela investeringsbehovet.
  • Flygskatt skulle ge stora negativa effekter, inte bara i regionen utan i hela landet.
  • Vägnätet en förutsättning för utveckling i hela regionen.
  • Slutför hela Norrbotniabanan Umeå-Luleå under planperioden.
  • Dubbelspår på Malmbanan, sträckan Kiruna – Narvik.
  • Koordineria skatter och avgifter.

 

Klicka här för att läsa remissyttrandet i sin helhet.