Norrbottens industri och tillväxt bygger på att våra produkter kan nå ut till sin marknad på ett konkurrenskraftigt sätt. Den tillväxt länet upplever bygger på att våra varor kan nå sin marknad på ett effektivt och robust sätt, vilket gör en god logistik till en grundförutsättning för Norrbottens tillväxt.

Som ett led i att främja, stärka och samordna logistiken i Norrbotten har därför Norrbottens Handelskammares Logistikråd bildats. Logistikrådet är en naturlig träffpunkt för länets tyngre aktörer inom området, och består av logistikansvariga i 11 av länets mest framträdande industrier som alla har stora krav på väl fungerande transporter.

Norrbottens Handelskammares Logistikråds mål är att främja, gemensamt förbättra och tillsammans sprida budskapet om de logistiska förutsättningarna för industrin i Norrbotten.

Logistikrådet innefattar enbart regionalt näringsliv med större behov av godstransporter utan andra intressenter. Detta för att kunna fokusera på det producerande näringslivets direkta behov, och för att kunna vara ett direkt språkrör som kan agera oberoende av transportslag eller offentlig inblandning.

 

Rådet består av:

Peter Löfgren, BillerudKorsnäs AB
Jan Johansson, Ferruform AB
John Lundborg, Gestamp Hardtech AB
Per-Erik Lindvall, Kaunis Iron
Anders Björnström, LKAB
Lars Wallgren, Lindbäcks Bygg AB
Johan Granberg, Polarbröd AB
Martin Bergvall, SCA Packaging Munksund AB
Sture Öberg, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB
Rickard Backlund, SSAB
Johan Lundbäck, Stenvalls Trä AB
Benjamin Blomquist, Älvsbyhus AB
Robert Forsberg, Norrbottens Handelskammare (ordförande)

 

Logistikrådet administreras av Norrbottens Handelskammare och är resultatet av de senaste årens uppenbara behov av att bättre samordna och kommunicera det producerande näringslivets behov. Rådet sammanträder fyra gånger per år samt vid behov.

Kontakta gärna Norrbottens Logistikråd via Norrbottens Handelskammare,
Robert Forsberg, epost, tel: 0920 244 760

Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.