Norrbottens Upphandlingsråd är en sammanslutning av aktörer från näringsliv och offentlig sektor, som samverkar för att främja och utveckla parters agerande i offentlig upphandling. Målsättningen är att öka och förbättra kompetensen hos alla inblandade parter och att bidra till en utökad dialog mellan anbudsgivare och upphandlande enhet, vilket sker bland annat genom utbildningar och seminarier.

Upphandlingsrådets mål är att:

  • öka antalet anbudsgivare vid offentlig upphandling;
  • verka för utveckling av anbudsgivarnas kompetens i anbudsgivning och anbudsutformning;
  • tillföra upphandlande enheter ökade möjligheter att utveckla och förbättra upphandlingsprocessen och förfrågningsunderlagen;
  • främja utvecklingen inom offentlig upphandling till nytta för näringsliv och det offentliga;
  • vara en opinionsbildare inom upphandlingsområdet och driva frågor av intresse för båda;
  • genomföra träffar, anordna workshops, seminarier, utbildningar och vara ett allmänt diskussionsfora inom offentlig upphandling.

 

Norrbottens Upphandlingsråd uppskattar initiativ och idéuppslag, välkommen att höra av er till Rådets koordinator via kontaktuppgifter nedan.

Rådets ledamöter: 

Ulf Nordekvist, Advokat; Ordförande i rådet, Advokat Nordekvist AB

Theresa Hägglund, Upphandlingschef, Bodens kommun

Emma Breheim, Inköpschef, Luleå kommun

Christer Fjellström, Upphandlingschef, Luleå Tekniska Universitet

Maine Granström, Resebyråchef, NEX AB

Victoria Arnebro-Forsberg, Inköpschef, Norrbottens Läns Landsting

Fredrik Söderholm, Försäljningschef, Ocay AB

Östen Granberg, Inköpschef Piteå kommun

Mattias Lindström, VD, Skylite

Magnus Lindqvist, Regionchef, Sweco Civil AB

Helena Eriksson, Avdelningschef Inköp och logistik Nord, Trafikvverket

Magnus Ericsson, Advokatbyrån Kaiding

Susanne Wallin, VD, Norrbottens Handelskammare

Britt-Mari Holmström, Koordinator, Norrbottens Handelskammare

 

Kontakt:
Upphandlingsrådet administreras av Norrbottens Handelskammare
Koordinator: Britt-Mari Holmström, epost: britt-mari@norrbottenshandelskammare.se, tel: 0920-45 56 64

Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.