Nyheter från Norrbottens Handelskammare

12 december 2017
Svensk-Spanska Handelskammaren ger en presentation över företagsklimatet, export/importsektorer och handeln i Spanien. Är du intresserad att läsa presentationen? Klicka här! 
20 november 2017
Den 16 november lämnade Norrbottens Handelskammare in ett remissyttrande till Trafikverket ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029″. Norrbottens Handelskammare är i stort positiv till Trafikverkets förslag till Nationellplan. Följande punkter pekar Norrbottens Handelskammare särskilt: Godstrafik och näringslivets transporter från Norra Sverige måste värderas korrekt. Nordiskt samarbete mellan transportmyndigheterna bör åtföljas av en gemensam transportplan och ingå i Regeringens kommande godsstrategi.[...] Läs mer
14 november 2017
Utbildning Nord i Övertorneå är en samnordisk utbildningsanordnare som ordnar yrkesutbildningar för de finska, norska och svenska arbetsmarknaderna. Varje år läser cirka 400-500 studerande från alla tre länder någon av de 30-tal yrkesutbildningar som erbjuds. Utbildningarna anpassas efter varje individ och de olika krav som ställs i Norge, Finland och Sverige. Samarbetet mellan de nordiska länderna har pågått i över 40 år[...] Läs mer
Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.