Nyheter från Norrbottens Handelskammare

16 augusti 2017
Basindustrin kräver att Norrbotniabanan ska byggas nu. Förslaget är att använda en liknande finansiering som Öresundsbron. Bygg Norrbotniabanan nu. Det kräver LKAB, Boliden, SSAB och Sveaskog. Samtal har förts med både trafikverket och regeringen under försommaren. Basindustrin har också en idé om hur finansieringen av banan kan se ut. – Gör som när Öresundsbron byggdes. Låna upp pensionskapital för att satsa[...] Läs mer
13 juni 2017
PLATSANNONS Norrbottens Handelskammare är en spännande medlemsorganisation med stora utvecklingsambitioner. Vårt uppdrag är att främja utvecklingen för näringslivet i Norrbottens län. Norrbottens Handelskammare arbetar med att identifiera och undanröja hinder för tillväxt.   Som VD ansvarar du för den dagliga verksamheten samtidigt som du realiserar Handelskammarens visioner. Fullmäktige och styrelse sätter upp ramar för verksamheten. Som VD förankrar och realiserar[...] Läs mer
13 juni 2017
Susanne Wallin kommer till hösten att lämna posten som VD för Norrbottens Handelskammare. Rekryteringsarbetet för att hitta en efterträdare börjar denna vecka och målet är att ha en ny VD på plats i början av oktober.   Susanne Wallin har arbetat för Norrbottens Handelskammare, sedan oktober 2015. Hon kommer att vara kvar på Handelskammaren under augusti månad och kommer att[...] Läs mer
Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.