Nyheter från Norrbottens Handelskammare

18 maj 2017
Norrbottens Handelskammares Logistikråd har med stor oro sett hur avgifter av transporter utvecklas mot ett system där avstånd är underlag. En avsaknad av premiering för de bästa och mest klimatsmarta transportalternativen verkar utelämnas, vilket gör att de företag som tagit klimat smarta transporter som sin profil känner frustation. Att regeringen också presenterar och inför varje avgift som en enskild pålaga[...] Läs mer
11 maj 2017
Årets mottagare av det internationella priset ”The Arctic Sweden International Business Award 2017” tilldelas Index Braille i Gammelstad som genomfört remarkabla exportsatsningar och därigenom bidragit till att sätta vår region på den internationella kartan.    Juryns motivering för årets pristagare lyder:  ”Med en mycket stark exportutveckling, tydlig social profil och en produkt som behövs långt utanför Sveriges gränser, är årets[...] Läs mer
4 maj 2017
I går röstade Sveriges Riksdag ja till regeringens förslag om en ny bärighetsklass för vägar, BK4, som ska möjliggöra färd med tyngre fordon än vad som är tillåtet i dag. Beslutet innebär en ny bärighetsklass för lastbilar, BK4, som tillåter lastbilar upp till 74 ton inrättas från 1 juli 2017. Det blir alltså tillåtet att köra med 74 ton i hela landet, på[...] Läs mer
Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.