Nyheter från Norrbottens Handelskammare

6 februari 2018
Som ett av Europas mest handelsberoende länder kommer logistik och infrastruktur att vara en förutsättning för fortsatt tillväxt och utveckling av vår region och vårt land. Sverige har ett gott läge enligt Världsbankens rapport ”Logistics Performance Index”. Trafikverket skall som en av de förutsättningsskapande aktörerna bidra till att detta relativa läge ytterligare utvecklas. Tydlighet, långsiktighet, dialog och samverkan blir nyckelord för en sådan[...] Läs mer
5 februari 2018
Foto: Fredrik Hjerling Tysk-svenskt näringsliv tror på en starkare utveckling för handeln mellan Tyskland och Sverige under 2018. Det framgår av Tysk-Svenska Handelskammarens senaste enkätundersökning bland företag på båda sidor Östersjön. Framtidens transporter, energi- och miljöteknik, digitaliseringen av industrin och IT-frågor är enligt enkätdeltagarna de viktigaste områdena där det behövs ett ökat erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan länderna.  Klicka här för att[...] Läs mer
5 februari 2018
Conex AB är ett teknikkonsultföretag med affärsidén att tillhandahålla datorstödd konstruktion, beräkning och produktutveckling till industrikunder i form av tjänster som kräver hög kompetens och beräkningskapacitet. Företaget erbjuder i dag expertis inom process, produktion och automation samt projektledning. Conex har sitt huvudkontor i Luleå och en fabrik i Kalix och sysselsätter 34 personer. För närvarande utökar de sin verksamhet framförallt[...] Läs mer
Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.