Nyheter från Norrbottens Handelskammare

21 september 2017
08.30 Registrering och frukost  09.30- 12.00  Lilla Salen Välkommen till Logistikdag Norr! Linda Nilsson, VD, Norrbottens Handelskammare Erika Svanström, moderator Kommunikationschef Sveriges Åkeriföretag Arctic Europe som möjlighet– Maria Stenberg Regionråd Norrbotten  samt Niklas Nordström Kommunalråd och Ordf. Business Sweden  Återblick- vad som har hänt sedan Logistikdag Norr 2016- Per Bondemark Näringslivets transportråd & Anders Björnström LKAB Hur bygger vi tillsammans[...] Läs mer
20 september 2017
Karin Bodin är koncern vd på Polarbröd som är Sveriges tredje största producent av matbröd, med 342 anställda. Det familjeägda företaget omsatte 840 miljoner (2016) på de tre bagerierna i Älvsbyn, Bredbyn och Omne. Polarbröds största marknad är svensk dagligvaruhandel som står för 70 procent av försäljningen. Export står för närmare 19 procent av försäljningen där Norge och Frankrike är[...] Läs mer
20 september 2017
Ny årstid! Nytt arbete! Nya kollegor! Nya kontakter! Nya möjligheter! Ny bostad! Ny stad! Jag heter Linda Nilsson och är ny vd på Norrbottens Handelskammare sedan 1 september 2017. Jag vill börja med att rikta ett stort hjärtligt tack för alla grattis och positiva tillrop! Det har blivit en rivstart med nationella planen som släpptes 31 augusti, besök på Kommerskollegium[...] Läs mer
Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.