Nyheter från Norrbottens Handelskammare

29 november 2019
Om iTid  iTid är ett konsultföretag inom logistik och produktion. Vi har sedan grundandet 2004 haft en stabil tillväxt och är idag 30 konsulter på fyra orter; Luleå, Skellefteå, Umeå och Sandviken. Vår framtid är hållbar. Bättre flöden, digitaliserade och automatiserade processer är en del av lösningen. Människor med balans i livet som och koll på läget orkar utveckla både[...] Läs mer
28 november 2019
Export Cooperation Sweden Finland är namnet på en gemensam satsning där företag som är intresserade av att utöka eller skapa nya marknader oavsett var i världen nu får möjlighet att få extra hjälp. Genom en utökning av arbetet exportsamverkan Norrbotten till att omfatta norra Finland skapas nu nya möjligheter för hungriga och kompetenta företag att nå nya globala marknader. Samtliga[...] Läs mer
28 november 2019
7 november hölls årets Logistikdag Norr på Kulturens hus i Luleå. Att Logistikdag Norr utvecklats till norra Sveriges viktigaste dag för logistik och transportfrågor understrykes då årets upplaga satt rekord med över 200 deltagare. Inledningsvis gjorde Per Bondemark, SSAB, en tillbakablick över vad som hänt under året. Per reflekterade över vikten av robusta system, men även snabbhet i genomförande av[...] Läs mer
Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.