Nyheter från Norrbottens Handelskammare

19 december 2016
Ökade farledsavgifter, banavgifter, slitageavgift, flygskatt, svaveldirektiv, det är många avgifter som måste sammanvägas i beslutsunderlag när våra exporterande företag ser hur transportkostnader slår för varor som produceras i Norrbotten och slutligen skall nå kunden. Utvecklas ett konkurrensneutralt transportsystem eller befinner vi oss vid ett vägskäl där avstånd kommer straffas. Kommer transporterna på gummihjul få liknande förutsättningar som våra finska företag har[...] Läs mer
16 december 2016
Från och med den 1 april 2017 ändras den norska momslagen. Kravet på att norskregistrerade utländska företag (NUF) ska ha momsrepresentant i Norge försvinner. NUF kopplade till företag hemmahörande i Sverige (gäller även flera länder) ska efter 1 april 2017 rapportera in momsen själv. All korrespondens kommer efter 1 april att kunna skötas från den svenska adressen och utbetalningar och[...] Läs mer
15 december 2016
Gabriella Loman, utredare av en eventuell flygskatt, bjöd in Norrbottens Handelskammare tillsammans med representanter för Svensk Näringsliv och Svensk Handel för diskussion kring effekterna av en eventuell införsel av flygskatt. Samstämmiga åsikter från respektive organisation kunde framföras till utredaren, en flygskatt kommer medföra betydlig påverkan på näringslivets tillväxt i Sverige. Utredningen kommer presenteras senast 30 november.   På bild, från[...] Läs mer
Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.