Nyheter från Norrbottens Handelskammare

30 januari 2017
Charlotta Engman är Brukschef på BillerudKorsnäs Karlsborg utanför Kalix. BillerudKorsnäs är en världsledande koncern inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial och förpackningslösningar. Företaget erbjuder högkvalitativt papper och spetskunskap inom förpackningar. Papperet från BillerudKorsnäs Karlsborg används främst till säckar och som omslag till avsalumassa. Läs mer om BillerudKorsnäs under: www.billerudkorsnas.com Norrbottens Handelskammare har ställt tre korta frågor till Charlotta: Vad är det som är unikt med BillerudKorsnäs[...] Läs mer
28 december 2016
Under 2014 och 2015 hamnade vi i Norrbotten sist vad gäller varuexportutvecklingen i landet. Sverige som helhet ökade varuexporten med 5 procent under perioden, medan den minskade för Norrbotten med 18 procent. Vilka åtgärder kan vi då se från våra folkvalda för att vi skall ges förutsättningar att åter finnas i täten för utveckling av landet? Inte mycket, utan det mesta verkar[...] Läs mer
23 december 2016
Arto Brushane är VD på Satmission i Kalix. Satmission i Kalix bedriver utveckling, tillverkning, service och försäljning av utrustning för satellitsändningar. Kunderna är till 99% internationella kommunikations- och mediebolag som sänder och distribuerar via satellit. Bolaget har ökat omsättningen med 418 procent de två senaste åren och 2015 var omsättningen 32,5 miljoner kronor. Läs mer om Satmission under: www.satmission.com Norrbottens[...] Läs mer
Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.