Nyheter från Norrbottens Handelskammare

20 april 2017
Peter Hjortberger äger Fällkniven AB med verksamhet i Boden. Företaget är ett familjeföretag som startade 1984 och räknas i dag som en av världens främsta knivspecialister. Fällkniven AB säljer på ett femtiotal länder, ca 95 % av företagets omsättning utgör försäljning utanför Sveriges gränser. Läs mer om Fällkniven AB på: www.fallkniven.com   Norrbottens Handelskammare har ställt tre korta frågor till Peter: 1.Vad[...] Läs mer
28 mars 2017
Vilka effekter får vi om alla pålagor för transporter, oavsett transportslag, får genomslag i dagens transportpolitik. Dessa frågor diskuterades med en lyhörd och engagerad ledamot i trafikutskottet, Pia Nilsson, när hon besökte länet i går. Att godstransporter måste ta sitt ansvar vad gäller klimat politik är självklart, men att utveckla ett felaktigt system där avgifter bygger på avstånd var en[...] Läs mer
20 mars 2017
OECD  har under två år kartlagt utmaningar och möjligheter för att skapa tillväxt i de 14 nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland, krävs det för Norrbottens del omfattande investeringar i infrastrukturen. Analysen Territorial Review of the Northern Sparsely Populated Areas, gäller regioner som har gemensamma utmaningar, exempelvis gles befolkning, kargt klimat och långa avstånd. Rekommendationerna för Norrbotten uppges bland annat[...] Läs mer
Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.