Norrbottens Handelskammare är en politisk obunden medlemsägd näringslivsorganisation. Vårt uppdrag är att företräda medlemmars intresse oavsett bransch och storlek för att främja ökad tillväxt för näringslivet i regionen. Vi driver ett aktivt och synligt påverkansarbete för att främja våra medlemmars intresse inom infrastruktur, internationell handel och kompetens. Vi är helt fristående och det finns 11 Handelskamrar i Sverige och 12 000 Handelskamrar i världen i vårt nätverk.

Affärer och påverkansarbete är huvudinriktningen för arbetet, som bedrivs inom tre fokusområden:

– Infrastruktur
– Internationell handel
– Kompetens

 

 

 

 

 

 

Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.