Norrbottens Handelskammare är en oberoende medlemsägd näringslivsorganisation. Vårt uppdrag är att företräda medlemmars intressen och främja näringslivet i regionen. Vi bidrar till fler affärer internationellt och regionalt för medlemmar. Vi driver frågor inom infrastruktur, internationell och regional handel som våra medlemmar anser är viktigast för deras framgång för fler och lönsammare affärer.

Norrbottens Handelskammare är fristående från central styrning, det finns ingen central Handelskammare som dikterar våra villkor och vår riktning. Istället verkar vi enbart för det som är bäst för Norrbotten och våra medlemsföretag. Som medlem har du tillgång till världens största och äldsta affärsnätverk med nära 50 miljoner medlemsföretag och 12 000 handelskamrar i hela världen. Norrbottens Handelskammare grundades 1904 och är landets näst äldsta. Idag har vi har ca 300 medlemmar i regionen.

 

Affärer och påverkansarbete är huvudinriktningen för arbetet, som bedrivs inom tre fokusområden:

– Infrastruktur
– Internationell handel
– Regional handel

 

 

 

 

 

 

Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.