Möjliggörare för internationell och regional handel i medlemsföretagens intressen

 

Norrbottens Handelskammare arbetar för att våra medlemsföretag ska göra fler och bättre affärer via internationell och regional handel. Vi arbetar för väl fungerande infrastruktur, smidiga regelverk och kompetensfrågor som möjliggör mer handel. Vi erbjuder även tjänster och kontaktnätverk för internationell handel. Vi är partipolitiskt oberoende och arbetar i nära samverkan med företagen, de företagsstödjande aktörerna, samt våra nationella och internationella handelskammarnätverk.

 

Affärer och opinionsbildning är huvudinriktningen för arbetet, som bedrivs inom tre fokusområden:

– Infrastruktur
– Internationell handel
– Kompetens

 

Norrbottens Handelskammare är fristående från central styrning, det finns ingen central Handelskammare som dikterar våra villkor och vår riktning. Istället verkar vi enbart för det som är bäst för Norrbotten och våra medlemsföretag.

Norrbottens Handelskammare grundades 1904 och är landets näst äldsta. Vi huserar fortfarande i samma anrika lokaler och sporras av uppdraget från 1916: att ”främja samt inför statsmyndigheterna företräda handelns, industriens och sjöfartens allmänna intressen”. Traditionstyngden till trots, är vi en ung organisation som drivs av att förbättra företagsklimatet i en region som blomstrar.

 

 

 

Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.