Politisk påverkan

Vi sammanför näringsliv och politiska beslutsfattare. Detta gör vi på hemmaplan, genom att bjuda hit offentliga beslutsfattare till oss i Norrbotten, men också där nationella beslut fattas. 

De medlemmar som engagerar sig i Handelskammaren ger näringslivets syn på den lokala, regionala och nationella näringspolitiken. Handelskammaren driver tillsammans med medlemmarna, opinionsbildning och arbetar för att utveckla ett positivt företagsklimat. Kontakta gärna Handelskammaren om du har några frågor som du vill lyfta upp i samhällsdebatten.

 

Aktuellt

Våren 2017 har vi på uppdrag av Norrbottens Logistikråd tagit fram en rapport om konsekvenser kring de olika transportpålagorna.

HÄR KAN DU LADDA NER RAPPORTEN! 

 

Våra frågor

 

Infrastruktur

Frågor som vi arbetar aktivt med:

 • Norrbottens logistikutmaningar genom Norrbottens Logistikråd
 • Mot införsel av förhöjd flygskatt
 • Förbättrad infrastruktur till norra Finland och norra Norge.
 • Påskynda angelägna investeringar i järnvägar i Norrbotten
 • Kapaciteten på malmbanan
 • Ny och upprustad järnväg
 • Påskynda Norrbotniabanan utbyggnad
 • Påskynda angelägna investeringar i vägar i Norrbotten, E10
 • Stoppa kilometerskatten

 

Internationell Handel

Vi arbetar aktivt med:

 • Arktiska frågor genom Nordkalottrådet
 • EU frågor genom North European Office
 • Gränshinder

 

Kompetens

Vi arbetar aktivt med:

 • Upphandlingsfrågor genom Norrbottens Upphandlingsråd
 • Det regionala partnerskapet
 • Ung Företagsamhet

 

Har du frågor som du skulle vilja att vi driver?

Kontakta oss på:

Norrbottens Handelskammare, Kyrkogatan 13, 972 32 Luleå
Tel: 0920-455660, info@norrbottenshandelskammare.se

 

Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.