Politisk påverkan

Vi sammanför näringsliv och politiska beslutsfattare. Detta gör vi på hemmaplan, genom att bjuda hit offentliga beslutsfattare till oss i Norrbotten, men också där nationella beslut fattas. 

De medlemmar som engagerar sig i Handelskammaren ger näringslivets syn på den lokala, regionala och nationella näringspolitiken. Handelskammaren driver tillsammans med medlemmarna, opinionsbildning och arbetar för att utveckla ett positivt företagsklimat. Kontakta gärna Handelskammaren om du har några frågor som du vill lyfta upp i samhällsdebatten.

 

Våra frågor

Här är några av de frågor som vi arbetar aktivt med:

Infrastruktur

 • Ökade banavgifter
 • Svaveldirektiv
 • Vägslitageavgifter
 • Ökade farledsavgifter
 • Hamnavgifter
 • Isbrytarassistans
 • För införandet av BK4 utformning
 • Påskynda Norrbotniabanan
 • Mot införsel av förhöjd flygskatt
 • Nationell godsstrategi

Internationell Handel

 • Färre gränshinder
 • För frihandel

Kompetens

 • Upphandlingsfrågor genom Norrbottens Upphandlingsråd
 • Genom ”Det regionala partnerskapet” kraftsamlar vi och samordna resurser för att stärka Norrbottens position och attraktivitet. Där finns vi med för att ta beslut i viktiga regionala utvecklingsfrågor.
 • Vi stöttar Ung Företagsamhet

 

Rapporter

Konsekvenser på transportpålagor 

Avståndskatters effekt i Norrbotten

 

Har du frågor som du skulle vilja att vi driver?

Kontakta oss på:

Norrbottens Handelskammare, Kyrkogatan 13, 972 32 Luleå
Tel: 0920 244 760, info@norrbottenshandelskammare.se

 

Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.