Logisitkdag Norr 2017

Program – Logistikdag Norr 2017

21 september 2017

08.30 Registrering och frukost 

09.30- 12.00  Lilla Salen

Välkommen till Logistikdag Norr!

Linda Nilsson, VD, Norrbottens Handelskammare

Erika Svanström, moderator Kommunikationschef Sveriges Åkeriföretag

  • Arctic Europe som möjlighetMaria Stenberg Regionråd Norrbotten  samt Niklas Nordström Kommunalråd och Ordf. Business Sweden 
  • Återblick- vad som har hänt sedan Logistikdag Norr 2016- Per Bondemark Näringslivets transportråd & Anders Björnström LKAB
  • Hur bygger vi tillsammans Sverige starkt och hållbart för framtiden?  Tomas Eneroth Infrastrukturminister

Paus

  • Modernt, effektivt och hållbart transportsystem i nationell transportplan 2018 – 2029

Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket 

  • På vilka sätt är mer räls i Norrland bra för Stockholm? 

Catharina Elmsäter-Svärd VD Sveriges Byggindustrier

Lunch

13.00-14.30 Lilla Salen

  • Näringslivets syn på  åtgärdsplaneringen och önskade  prioriteringar från näringslivet i Norr.
  • Röster från Norr- Region råden från Norra Sverige    
  • Politik och näringsliv möts i en paneldebatt

14:30 Paus och förflyttning

14:40 Parallella seminarier

Rum: Olga Bardh

Transportsystemets betydelse för turistnäringen i Swedish Lapland Camilla Bondareva, Swedish Lapland 

Rum: Lilla Salen

Flyget som regional utvecklingsfaktor– Kent Ögren Ordförande Arvidsjaurs flygplats

Rum: Världsarvet/Hägnan

Status kring införandet av BK4 Kenneth Natanaelsson, Trafikverket

Rum: VIP-rummet

Utmaningar för en hållbar kustnära sjöfart  Åsa Burman, Verksamhetschef Lighthouse

15:05 Paus

15:30 Parallella seminarier

Rum: Olga Bardh

Gränsöverskridande möjligheter-behov av ny trafik Oulu-Luleå-Sundsvall-Trondheim Charlotte Reinholt Regionala kollektivtrafikmyndighet RKM

Rum: Lilla Salen

Stärkt konkurrensförmåga för basindustrin kräver ökad tillgänglighet Bo Krogvig, Direktör Kommunikation och Samhällskontakter  LKAB, Elisabeth Sinclair, Norrbotniabanan

Rum: Världsarvet/Hägnan

Samlade effekter från transportrelaterade pålagor i Norra Sverige – Jarkko Erikshammar iTid

Rum: VIP-rummet
Asien – Norden: Ny modern transportled på räls via Finland. Simo Päivinen, Utvecklingsdirektör Kinno, Kuovola Innovation & Micael Blomster Företagskonsult

15:55 Paus och förflyttning

16.00-17.15 Lilla Salen 

  • Hållbara transporter, framtida möjligheter Transportdirektör Karolina Boholm Sveriges Skogsindustrier
  • Reflektioner från fyra av Norra Sveriges mest transportintensiva företag 

17:15 Avslutning – Mingel och eftersnack 

 

ANMÄL DIG HÄR!