Lindbäck 1

Stenvalls trä förbereder sig inför Brexit

8 oktober 2018

I torsdags arrangerade Exportsamverkan Norrbotten ett lunchseminarium som handlade om Brexit. Jan Olsson, CEO för Deutsche Bank och ordförande i Svenska Handelskammaren i London gav hans syn på Brexit direkt via videolänk från London. Agnès Courades Allebeck, chef för enheten för EU:s inre marknad på Kommerskollegium var på plats i Luleå och gav den senaste informationen gällande Brexit-förhandlingarna.

Johan Lundbäck, marknadschef på Stenvalls trä berättade hur Stenvalls trä förbereder sig inför Brexit. Johan visa upp tre olika scenarier beroende på om det blir en mjuk, mellan eller hård Brexit. Stenvalls trä har en stor andel av deras omsättning som går på export till UK och en hård Brexit skulle påverka företaget negativt i och med alla tulldeklarationer, säljkanaler och lagring som innebär ökade kostnader. Ett 30 tal deltagare deltog på lunchseminariet arrangerat av Exportsamverkan Norrbotten (Norrbottens Handelskammare, IUC Norr, Business Sweden, Almi, Exportkreditnämnden och Enterprise Europé Network via LTU Business).

 

Fotograf: Petra Älvstrand