IMG_4741

Tack för dig som deltog på Framtidens Sjöfart i Piteå!

8 maj 2018

För fjärde året i rad genomfördes Framtidens Sjöfart och i år var vi på Furunäsets Konferens & Hotell i Piteå. Cirka 80 deltagare fick senaste information kring frågor som är högaktuella för en utveckling av sjöfart och då främst den kustnära sjöfarten. En hälsning från Tomas Eneroth, infrastrukturminister, visade på regeringens vilja att öka sjöfatens andel av de nationella transporterna.

Efter diskussion och inspel från föredragshållare, hamnar, transportköpare och rederier blev hemläxan tydlig. Samla hamnar, transportköpare och rederier, se vad var och en kan bidra med för att göra sjötransporter till ett mer kostnadseffektivt transportslag. Denna hemläxa skall göras innan ytterligare krav ställs på beslutsfattare och regelverk.

Norrbottens Handelskammare och vårt logistikråd kommer skapa mötesplatser för denna diskussion. Under logistikdag norr, 8 november, kommer ett seminarium avsättas för frågan.

Särskilt stort tack till våra talare och partners!

 

Här kan du ladda ner presentationerna från dagen.