Handelsdokument

Sveriges Handelskammare utfärdar exportintyg som sparar tid och pengar vid handel med länder som inte tillhör EU. Reser du till exempel på utställningar och mässor eller om du reser med yrkesutrustning behöver du ett varupass för dina varor/utrustning, en ATA-carnet. Dokumenten finns att köpa på Norrbottens Handelskammares Expedition och som medlem i Norrbottens Handelskammare får du kraftigt rabatterade priser.

Ordinarie expeditionstider är måndag-torsdag kl. 09:00-12:00 och kl.13:00-15:00.

Expeditionstider fredagar kl 09:00-12:00 och kl.13:00-14:00.

Lunchstängt alla dagar mellan kl. 12:00–13:00

Telefon: 0920 244 760

Ansvarig för intygsexpeditionen: Britt-Mari Holmström

 

Klicka här för mer information om de olika handelsdokumenten.

Ansökningstjänst CSign – välj signerande part Norrbottens Handelskammare.

Klicka här för mer information om CSign.

 

Affärsrådgivning

Vi erbjuder rådgivning kring import, export, handelsdokument, offentlig upphandling, frakter, tull, försäkringar samt övriga företagsfrågor som exempelvis etableringsfrågor, styrelsesammansättning och mycket mer.

 

Anbudsöppning

För att säkra att allt går rätt till kan du enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) ta hjälp av Handelskammaren som oberoende tredje part vid anbudsöppning i samband med offentlig upphandling.

 

Affärsnätverk

Norrbottens Handelskammare är det naturliga valet för företag som vill nå en ny marknad. Vi erbjuder dig som företagare mötesplatser för att träffa andra företag, politiker och opinionsbildare som kan ge affärsnytta och nya kontakter. Som företagare får du möjlighet att träffa ledande nationella samt internationella beslutsfattare för att diskutera regionens utmaningar. Via våra kontaktnät, delegationsresor, mässdeltagande, seminarier, marknadsundersökningar och liknande hjälper vi dig att hitta nya leverantörer, kunder eller samarbetspartners på den globala marknaden.

Vi erbjuder ett nationellt och internationellt nätverk med 11 regionala handelskamrar, 50 svenska handelskamrar i utlandet och 30-talet utländska handelskamrar i Sverige. Utöver detta finns det över 12 000 handelskamrar och 50 miljoner medlemsföretag spridda över hela världen.

 

Källkodsdeponering

Handelskammaren fungerar som en betrodd och oberoende part för att stödja företag i deras affärsverksamhet. Därför kan alla företag deponera sin källkod hos Handelskammaren.Genom att deponera sin källkod hos Handelskammaren garderar man sig mot eventuella problem.

 

Oberoende besiktningsmän

Behöver du besiktning eller värdering? Behöver du en opartisk besiktning eller värdering? Behöver du få ditt bohag värderat? Eller söker du efter någon som kan ge en opartisk värdering av din bil? Då kan vi hjälpa dig genom att förmedla kontakt med besiktnings- och värderingsmän.

 

Utbildning

Internationell konkurrens, nya globala värdekedjor samt ökande export och import. Vi på Handelskammaren vet att företag med internationella affärer behöver forum för kunskap och erfarenhetsutbyte.

 

Bli medlem redan idag!
Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten.